fc5abc8c-fda3-468d-bc8d-03aa6cd478c7 jobdigger

Facilitair Manager

Functieomschrijving

De Thomaskerkgemeente is een actieve gemeente, gehuisvest in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid. In dit bijzondere gebouw vinden gemeentelijke activiteiten plaats, waaronder de zondagse eredienst. Daarnaast wordt de Thomaskerk intensief door andere partijen gebruikt, die hiervoor ruimtes huren. En in het Thomastheater vinden met enige regelmaat culturele programma's plaats. De Thomaskerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Onder de titel De Thomas is de Thomaskerkgemeente bezig met een uitbreiding en professionalisering van het programma-aanbod. Een programmamaker is aangesteld om deze vernieuwing concreet vorm te geven. Het project De Thomas vraagt vervolgens aanpassingen in de organisatie, dienstverlening en beheer van het gebouw in de toekomst.

Op dit moment is de bedrijfsvoering in de Thomaskerk grotendeels in handen van de koster-beheerder, die daarbij ondersteund wordt door een team van twee professionele hulpkosters en vijf vrijwilligers. Recent is hij uitgevallen waardoor een urgente noodzaak is ontstaan een interim-kracht aan te stellen die zowel zorg draagt voor de lopende werkzaamheden als aan de slag gaat met de noodzakelijke veranderingen vanwege het project De Thomas.

Om deze redenen is de Thomaskerkgemeente op zoek naar een
Interim facilitair manager
voor twee tot drie dagen per week

De functie kent twee hoofdtaken:
1. Zorgdragen voor de continuïteit van werkzaamheden door het:
a. leiding geven aan hulpkosters en vrijwilligers en beheer gebouw;
b. zorg dragen voor de verhuur van de diverse ruimten;
c. uitvoeren van beheerwerkzaamheden en het bieden van een gastvrije omgeving

2. Inventariseren huidige werkprocessen en doen van aanbevelingen voor aanpassingen c.q. verbeteringen met het oog op het project De Thomas.

Van de functionaris wordt verwacht dat hij/zij zorg draagt voor een excellente uitvoering van de taken, optreedt als goede gastheer/vrouw, zelfstandig het werk organiseert en uitvoert, gevoel heeft voor de kerkelijke omgeving en de doelen van de Thomaskerkgemeente/de Thomas en alle ondersteunende bedrijfsprocessen uitvoert conform de instructie en binnen de gestelde (kwaliteits-)eisen.

Functie-eisen
• Vaktechnische kennis, van belang voor de functie;
• Leidinggevende vaardigheden;
• Affiniteit met en/of afkomstig uit de doelgroep binnen de Thomaskerk en De Thomas
• Gastvrije opstelling;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Zakelijk inzicht en zakelijke opstelling;
• Bereidheid incidentele werkzaamheden te verrichten en in voorkomende gevallen in te springen bij ad hoc situaties;

Gedacht wordt aan een zzp-er, betaald op declaratiebasis en in principe voor een periode van drie maanden.,, één en ander afhankelijk van de re-integratie van de koster-beheerder.
Sollicitaties gaarne richten aan , , , tel. . Bij hem is een uitvoerige functiebeschrijving op te vragen.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.