f667a837-ba6a-4796-93ff-ec142f6f0a86 jobdigger

Lid

Functieomschrijving

Lid van de Rekenkamercommissie

Gemeente Stichtse Vecht heeft een Rekenkamercommissie, die onderzoekt of het gevoerde gemeentelijke beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd. Met andere woorden, is het gestelde beleidsdoel bereikt en is dat bereikt met een minimum aan kosten en inspanningen? Hiermee is de commissie een instrument van de gemeenteraad om de controlerende en kaderstellende rol als volksvertegenwoordiging concreet vorm te geven. De commissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en heeft een onderzoeksbudget van € 1 per inwoner. De voorzitter en de leden ontvangen maandelijks een vaste vergoeding en worden voor een periode van zes jaar benoemd.

Functieprofiel

Samen met de andere leden bent u verantwoordelijk voor:

 • het maken van het onderzoeksplan van de rekenkamercommissie;
 • een adequate interne organisatie, inclusief onderzoeksprogrammering, communicatie en coördinatie;
 • het contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de daadwerkelijke uitvoering van onderzoeken;
 • het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeken.
 • HBO/academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur een bestuurskundige of economische achtergrond, met kennis van overheidsfinanciën;
 • Inzicht in politieke verhoudingen en politieke processen;
 • Kennis van en aantoonbare ervaring met het doen van (beleids)onderzoek of begeleiding van processen;
 • Analytisch vermogen voor een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Kan samenwerken in teamverband;
 • Onafhankelijk ten opzichte van de politiek van gemeente Stichtse Vecht en het gemeentebestuur en aan instellingen die financieel aan gemeente Stichtse Vecht zijn gelieerd;
 • U heeft de afgelopen 5 jaar geen bestuurlijke of uitvoerende functie bij of voor gemeente Stichtse Vecht vervuld;
 • Woonachtig dan wel werkzaam zijn in gemeente Stichtse Vecht is een pre.

Solliciteren

U kunt uw brief met uw motivatie en cv tot uiterlijk vrijdag 25 oktober 2019 mailen naar: . De gesprekken vinden plaats op woensdagavond 6 november.

Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Stichtse Vecht verwijzen wij u naar de website . U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamercommissie mevrouw , telefoon of via email: .

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.