f5c46770-a5a2-4eba-8740-934b2c97d96d ndp

Monteur Werktuigbouwkunde

Functieomschrijving

Marine Systems B.V. is werkzaam in de maritieme sector en de industrie. Hierbij levert Marine Systems diensten als de engineering, het tekenwerk, assembleren, monteren, installeren en onderhouden van machines en installaties. Alsmede het onderhouden en repareren van machines door de service- en storingsdienst. De opdrachten worden efficiënt en kwalitatief hoogstaand uitgevoerd in een projectmatige aanpak.

Afdeling werktuigbouwkunde

De afdeling Werktuigbouwkunde voert het werktuigbouwkundige gedeelte van diverse projecten uit. Het gaat dan om montage en demontage werktuigbouwkundige constructies, ombouw of verbouw van industriële installaties, mechanische werkzaamheden, constructiewerkzaamheden, onderhoud, mechanisch afstellen van installaties of machines.

Plaats in de organisatie

De monteur is verantwoording verschuldigd aan de bedrijfsleider, meewerkend voorman of projectleider. De monteur ontvangt opdrachten van de bedrijfsleider, meewerkend voorman of projectleider.

Voor wat betreft opleidingsplan, loopbaanontwikkeling en functioneringstoetsingen zal er een directe lijn zijn naar de directeur van de organisatie.

Werkzaamheden

·         Het uitvoeren van werkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties zoals montage en  demontage van o.a. hydraulische en pneumatische systemen: lassen, slijpen, zagen, boren, draaien en frezen;

·         Het conform (veiligheid)voorschriften installeren en/of verrichten van onderhoud en/of verlenen van service aan installaties en/of systemen van uiteenlopende aard op locatie van de opdrachtgever of in de werkplaats. De werkzaamheden zijn met name gericht op werktuigbouwkundige installaties;

·         Het volgens planning tijdig opleveren van goed functionerende werktuigbouwkundige installaties;

·         Het voeren van overleg met de bedrijfsleider, meewerkend voorman of projectleider;

·         Dagelijks invullen van urenlijsten en, indien nodig, kilometerregistratie ten behoeve van de administratie;

·         Bij alle werkzaamheden toezicht houden op de uitvoering van procedures, veiligheidsinstructies, orde en netheid;

·         Het houden van LMRA’s bij aanvang van de werkzaamheden.

Vereiste scholing en ervaring

·         Opleiding op MBO niveau 4 Werktuigbouw of door ervaring en/of vakgerichte opleidingen verkregen gelijkwaardig kennisniveau;

·         In bezit van elektrisch en MIG/MAG lascertificaat;

·         Kennis van werktuigbouwkundige installaties, machines en materialen;

·         In bezit van geldig VCA basis diploma;

·         Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

·         In bezit van rijbewijs B/E.

Vaardigheden

·         Is in staat de werkzaamheden op een technisch verantwoorde wijze uit te voeren zonder hierbij de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen;

  • Is in staat om informatie juist en helder over te dragen;
  • Is in staat problemen tijdig te onderkennen en oplossingen aan te dragen;

·         Is en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

·         Kan een inschatting maken van werkzaamheden qua kwaliteit, haalbaarheid, uitvoerbaarheid en planning;

·         Bezit coördinerende vaardigheden;

·         Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

·         Kennis van (elektro-)technisch taalgebruik;

·         Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Gedragscompetenties

·         Resultaat- en oplossingsgericht;

·         Stressbestendig;

·         Flexibel;

·         Zelfstandig;

·         Doorzettingsvermogen;

·         Betrouwbaar;

·         Veiligheidsbewust.

Verantwoordelijkheid

·         Is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden en de kwaliteit ervan;

·         Is verantwoordelijk voor het aanhouden van geldende normen en regels bij het installeren, onderhouden en repareren;

·         Is verantwoordelijk voor juiste en heldere overdracht van relevante informatie over de werkzaamheden en de uitvoerbaarheid ervan naar de meewerkend voorman en/of de projectleider;