f0b9b241-daba-484b-93ab-426079bc6512 jobdigger

Voorzitter

Functieomschrijving

De gemeente Wageningen zoekt

Een voorzitter en drie leden voor de Bergcommissie

De Bergcommissie bestaat uit een voorzitter en vier tot zes leden.

Wat doet de Bergcommissie?

De bergcommissie heeft tot taak:

a. het college van burgemeester en wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd, van

de Wageningse Berg;

b. adviseren over en begeleiden van de uitvoering van het beheerplan Wageningse Berg;

c. het taakgebied van de adviescommissie wordt begrensd aan de noordzijde door de

Generaal Foulkesweg en Ritzema Bosweg, ten westen door de Nassauweg en ten

zuiden door de Veerweg en Onderlangs. Indien er samenhang is met het eigenlijke

taakgebied wordt het taakgebied naar aanliggende gebieden uitgebreid.

Wat brengt u mee?

Wij verwachten van de leden dat zij beschikken over voldoende kennis, kunde en vaardigheden aangaande de taak van de adviescommissie om het lidmaatschap te kunnen vervullen. Aandacht wordt onder andere gevraagd voor deskundigheid op het gebied van:

  • Bodem;
  • Landschapsarchitectuur;
  • Flora- en faunabeheer en cultuurhistorie;

Wij zoeken daarnaast enthousiaste en flexibele persoonlijkheden die oog hebben voor pragmatische oplossingen, sociaal vaardig zijn en bereid zijn om, op bovengenoemd gebied, nieuwe initiatieven te willen en kunnen toetsen en mede-adviseren. Verder wordt van de voorzitter verwacht dat hij/zij bestuurlijke ervaring heeft naast bovengenoemde vaardigheden. Het hebben van een goed netwerk binnen Wageningen is een pre.

U mag geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het Wageningse gemeentebestuur of een organisatie die subsidierelatie heeft met de gemeente. De voorzitter en de andere leden van de adviescommissie dienen ingezetenen te zijn van de gemeente Wageningen.

Wat kunt u van ons verwachten?

De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per vergadering van € 100,00. De leden ontvangen een vergoeding van 75,00 per vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding toegekend.

De adviescommissie komt tenminste 4 maal per jaar bijeen, waarbij de commissie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en vier leden.

De vergaderingen vinden in principe plaats op woensdagavond vanaf 17.45 uur.

De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een verlengingsmogelijkheid van vier jaar. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk .

Hoe kunt u reageren?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw , Bergcommissie, telefoon . Als u wilt solliciteren, stuur dan uw brief met CV naar ons e-mail adres: .

Markt 22
Postbus 1, 6700 AA

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.