e6af40a8-6810-408b-b8ee-311c0313cac6 ndp

Beleidsadviseur

Functieomschrijving

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’

Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt?

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de Mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. In de Bedrijfstakgroepen (Btg) van de MBO Raad ontmoeten scholen elkaar om overleg te voeren over opleidingsaangelegenheden en om sectorale activiteiten, soms in samenwerking met het bedrijfsleven, te ontplooien.

De bedrijfstakgroepen doen naast de belangenbehartigende aspecten aan kennisdeling en dienstverlening voor en met aangesloten scholen in de vorm van projecten, bijvoorbeeld gericht op kwalificatiedossiers, keuzedelen, opleidingsprogramma’s, examinering en arbeidsmarktvraagstukken.

Op korte termijn zoekt de afdeling Bedrijfstakgroepen drie:

Beleidsadviseurs (0,8 à 1,0 fte = 32 à 40 uur per week)

De werkzaamheden De beleidsadviseur is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling binnen de btg. De beleidsadviseur verzorgt op basis van gesignaleerde ontwikkelingen inhoudelijke analyses en uitwerking van beleidsstukken, zorgt voor adequate ledenraadpleging, begeleidt diverse gremia en vertegenwoordigt de MBO Raad en de Btg in diverse externe overleggen.

Als beleidsadviseur voor hetzij de Bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO), hetzij de Bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem (MTLM), hetzij de Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening versterk je in nauwe samenwerking met collega’s, mbo-scholen en diverse partners, de positie van het mbo. Daartoe onderhoud je contacten met de scholen, SBB, het bedrijfsleven, ministeries, en dergelijke.

Taken

 • Je realiseert een goede positie van het mbo, in het bijzonder in de sector (bedrijfstakgroep) TGO of MTLM of ZDV
 • Je adviseert de kerngroep van de bedrijfstakgroep en behartigt de belangen van de mbo-scholen (bedrijfstakgroep)
 • Je werkt onderwijsbeleid uit in heldere beleids-, project- en activiteitenplannen
 • Je bewaakt de voortgang, naleving en uitvoering van de projecten, afspraken en contracten en je controleert de realisatie van doelen, producten en diensten
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfstakgroep, het jaarverslag, de begroting en de financiële verantwoording
 • Je draagt zorg voor een goede communicatie in en van de bedrijfstakgroep. Ook onderhoud je goede externe contacten met de sector.

Profiel en functie-eisen

 • HBO+/WO werk- en denkniveau blijkende uit het succesvol afgerond hebben van een academische opleiding of hbo-opleiding met relevante vervolgopleidingen.
 • Je bent een communicatieve teamspeler die vaardig is in het omgaan met tegengestelde belangen en doelgroepen op diverse niveaus (o.a. bestuurders, directeuren/managers, docenten, vertegenwoordigers bedrijfsleven).
 • Je bent een sterke netwerker en kunt mensen motiveren, inspireren en verbinden.
 • Je herkent je in de eigenschappen ‘klantgericht, innovatief en ondernemend’.
 • Je kijkt niet alleen intern, je bent ook extern gericht. Ook kun je regionale en landelijke ontwikkelingen vertalen naar beleid en actie.
 • Je bent in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
 • Je wilt resultaten neerzetten. Je maakt je sterk voor zowel de sector als de positionering van de betrokken scholen.

Wij bieden

De inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. De functie kent een maximum salaris van € 6.070,00 bruto per maand bij een volledige weektaak behorende bij eindschaal 12. Daarnaast biedt de MBO Raad een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. De omvang van de arbeidsduur is bespreekbaar en bedraagt minimaal 32 en maximaal 40 uur per week. Bij aanvang wordt een jaarcontract aangeboden.

We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We bieden daarom verschillende mogelijkheden aan om aan je eigen ontwikkeling en loopbaan te werken vanuit de principes en mogelijkheden van een kleinschalige (ca. 110 medewerkers) professionele organisatie.

Meer informatie en solliciteren

Op www.mboraad.nl vind je meer informatie over onze organisatie. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erwin Pierik, manager van de afdelingen Bedrijfstakgroepen en Strategie en Onderwijs, tel: 06 – 5027 2667 of e.pierik@mboraad.nl

Beleidsadviseur Sabine Mul verstrekt graag informatie over de Btg TGO. Zij is bereikbaar via 06 - 2437 3455 en s.mul@mboraad.nl

Beleidsadviseur Nies Oostenbrink verstrekt graag informatie over de Btg MTLM. Zij is bereikbaar via 06 - 4316 4159 en n.oostenbrink@mboraad.nl

Beleidsadviseur Yvon van der Steenhoven verstrekt graag informatie over de Btg ZDV. Zij is bereikbaar via 06 - 5027 2661 en y.vandersteenhoven@mboraad.nl

Je kunt jouw sollicitatie tot maandagochtend 28 oktober 2019 uur richten aan de MBO Raad, afdeling HRM via e-mail: hrm@mboraad.nl

Hierbij vragen we je naast een inhoudelijk en concreet CV een bondige motivatiebrief toe te voegen, waarin je jouw voorkeur naar en affiniteit bij de Bedrijfstakgroep beschrijft.

We streven ernaar de procedure in de maand november af te ronden.