daf7eefa-dc49-465e-82b9-2319fdbdf93b jobdigger

Opleiders

Functieomschrijving

Nieuws

De LHOV is een dynamische vereniging met ruim 800 leden, allemaal huisartsen en opleiders van AIOS Huisartsgeneeskunde. Na een roerig jaar zijn wij hard aan het werk om het bestuur opnieuw in te richten. Wij streven naar een bestuur met acht leden (van elk instituut één), met een onafhankelijk voorzitter als verbindende factor. Het bestuur wordt ondersteund door onder meer het secretariaat, een beleidsmedewerker en een communicatieadviseur.

De LHOV houdt zich bezig met:

  • Medebesturen van Huisartsopleiding Nederland, de stichting die gaat over landelijke coördinatie van onderwijs, toetsing en werving & selectie van nieuwe AIOS;
  • Deelname aan werkconferenties over de inhoud van het onderwijs, zowel van AIOS als opleiders;
  • Bewaken van belangen van opleiders, zowel materieel (opleidersvergoeding, leegstandskosten) als immaterieel (accreditatie, regelgeving, visitaties);
  • In 2020 het organiseren van een symposium over opleiden.

Wat hebben we bereikt?

In de afgelopen jaren hebben wij een aantal zaken gedaan en bereikt. Zo is mede door inspanning van de voorganger van de huidige voorzitter de Accreditatiecyclus vereenvoudigd en naar één keer per drie jaar gegaan. Verder hebben wij zitting gehad in de stuurgroep van de Herijking Kernwaarden (Woudschoten) en hebben wij het thema aangeleverd voor het NHG-congres 2017 'Huisarts Universalis', waaraan twee bestuursleden als congrescommissielid hebben bijgedragen.

Wat zoeken wij?

We zoeken een verbindend voorzitter die het leuk vindt om op een landelijk speelveld leiding te geven aan een enthousiast bestuur, en de vereniging naar buiten (lees: richting Hoofden van de opleidingen, Huisartsopleiding Nederland, LHV, NHG, etc.) te vertegenwoordigen.

Tijdsinvestering: gemiddeld 4-6 uur per week.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie in het huisartsenlandschap, en (vacatie)vergoeding van de bestede tijd.

De meeste vergaderingen/bijeenkomsten zijn op donderdag, en de vergoeding is ruim voldoende om waarneming daarvoor in te zetten.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met ( of ). Een eventuele sollicitatieprocedure is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Een korte sollicitatiebrief met motivatie en CV kan worden gestuurd naar .

Actueel

Ledenadministratie

Postbus 19025

3501 DA Utrecht

Telefoon:

E-mail:

Bezoekadres

Orteliuslaan 750

3528 BB Utrecht

Telefoon:

E-mail:

Postadres

Postbus 4017

3502 HA Utrecht

Ledenadministratie

Postbus 19025

3501 DA Utrecht

Telefoon:

E-mail:

Bezoekadres

Orteliuslaan 750

3528 BB Utrecht

Telefoon:

E-mail:

Postadres

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.