d869506f-acdf-4bc8-9a11-d2b68841dc0b jobdigger

Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut /GZ-Psycholoog

Functieomschrijving


Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ. Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan. Naast de patiëntenzorg is er ook aandacht voor de professionals zelf: in deze tijden van verandering en bezuiniging wordt een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Het is een collegiaal bestuur met onderlinge taakverdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Profiel Bestuurssecretaris
De bestuurssecretaris verleent ondersteuning aan de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en het Teamoverleg. Hij/zij is sparringpartner van en adviseert aan de bestuurders en teamleden op het gebied van bestuurlijke en strategische vraagstukken. De bestuurssecretaris geeft daarnaast leiding aan het Stafbureau waarvan naast het secretariaat, de afdeling P&O en de financiële administratie onderdeel is.
De bestuurssecretaris ontvangt leiding van en rapporteert aan de bestuurders en de Raad van Toezicht. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur met portefeuilleverdeling.
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige, proactieve bestuurssecretaris die zich gemakkelijk beweegt in een dynamische organisatie. U bent een echte 'duizendpoot', die zowel beleidsmatig als strategisch sterk is en tegelijkertijd in staat is medewerkers met verschillende aandachtsgebieden aan te sturen. Daarbij bent u verbindend, stimulerend maar ook helder en transparant in uw communicatie. In de rol van ondersteuner richting de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Teamoverleg en Clientenraad, dient u goed te weten hoe de governance structuur in elkaar zit en hoe de organisatie zich daarbinnen dient te verhouden.
U bent analytisch, dienstverlenend, organisatiesensitief en een teamplayer, u kunt plannen en organiseren, samenwerken, u heeft onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
Aantoonbaar WO werk- en denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidswetenschappen, bestuurskunde of bedrijfskunde. Tenminste 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waarbij u kennis heeft opgedaan van relevante wet- en regelgeving.
Voldoende affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Transparant in het bijzonder.
Ervaring met beleidsontwikkeling en project- en programmamanagement.
Uitstekende communicatieve en procesmatige vaardigheden.
Wat biedt Transparant
Een spilfunctie, waarin u een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. U kunt voor een deel uw eigen tijd indelen. We denken aan een deeltijd factor van 0,4 - 0,5 FTE.
Een unieke organisatie die in beweging is, waar kansen liggen en veel te doen is.
Een omgeving die ertoe doet en waar u écht een toegevoegde waarde kunt leveren. Een afwisselende functie, betrokken, gemotiveerde collega's die zich dagelijks inzetten voor een bijzondere doelgroep.
De salariëring zal volgens de CAO GGZ geschieden.
De procedure:
Geïnteresseerden wordt gevraagd om voor 1 oktober a.s. een brief te schrijven (bij voorkeur digitaal) aan de Raad van Bestuur van Transparant ter attentie van M. Meulenbeek, secretariaat ( ). Via een lid van de Raad van Bestuur, Mw. Drs. A. Wortelboer, kan de Raad van Bestuur ook geattendeerd worden op mogelijke kandidaten. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Mw. Drs. A. Wortelboer op .
Transparant, Centrum voor GGZ te Leiden, heeft een vacature voor een bestuurssecretaris. Met dit bericht nodigt de Raad van Bestuur belangstellenden uit kennis te nemen van de omschrijving van deze vacature en de procedure zoals vermeld op de website www.transparant-leiden.nl
Wij zoeken een
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT /GZ-PSYCHOLOOG M/V (voor o.a. Schematherapie)
16 uur of meer per week
De functie:
• Het geven van individuele en groepstherapieën
• U levert als eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar of medebehandelaar een bijdrage aan het multidisciplinaire team
Wij vragen:
• Een registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en/of GZ-psycholoog
• Ervaring met het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
• Een teamspeler die goed kan samenwerken
• Affiniteit met en er ervaring in schematherapie
Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met , tel.: of via het secretariaat tel.: en
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar:
N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wij zijn op zoek naar een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige M/V
De functie:
• Voeren van gesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling.
• Formuleren van de hulpvraag, samen met de cliënt.
• Leveren van een belangrijke bijdrage aan het opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
• Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
• Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
• Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
• Werken volgens de productienormering en zorgdragen voor tijdige en correcte registratie en verslaglegging in het EPD.
• Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
• Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
• Geven van advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.
Wij vragen:
• U hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ambulante werkervaring.
• U heeft affiniteit met cliënten met ernstige psychiatrische problemen.
• U heeft kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om u daarin te scholen. • U heeft een herstel-, klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.
• U heeft goede communicatieve- en computervaardigheden.
• U bent in staat om onder druk en in risicosituaties, weloverwogen en daadkrachtig te kunnen prioriteren en te handelen en indien nodig tijdig hulp en afstemming te zoeken met de regiebehandelaar.
• U bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
• U bent in staat eigen grenzen te bewaken.
• U beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
• U heeft gevoel voor humor, u bent positief ingesteld en u bent een vriendelijke en coöperatieve collega.
• U kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
• U bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team
Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met , tel.: of via het secretariaat tel.: en Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.