bd8d6049-eee8-4b60-9dca-90dcb41a7316 jobdigger

Vrijwilliger

Functieomschrijving

Alleenwonende ouderen zonder directe familie in de buurt hebben behoefte aan een goed gesprek over wat ze meegmaakt hebben in hun leven. Dat kan gaan over vragen als: 'Heb ik het wel goed gedaan?'', 'Wat heeft mijn leven voor zin gehad?'' of 'Wat vind ik nu nog belangrijk?'' Het doet hen goed om deze vragen met een betrokken ander te delen. U of jij kunt die persoon zijn!

Wij vragen beschikbaarheid voor minimaal 1 jaar om 1 keer in de twee weken ongeveer 1,5 uur een oudere te bezoeken.

Aantal uren

Gemiddeld 4 uur per maand (incl. reistijd).

Tijdstip

In overleg.

Wij vragen

- Gesprekspartner te zijn voor mimimaal één thuiswonende oudere in Den Haag

- Goed te kunnen luisteren en meevoelen met de ander en haart hebben voor alleenstaande ouderen.

- Diepgang, levens- en geloofsvragen in een gesprek niet uit de weg gaan.

- Gedurende 1 jaar 1 keer per twee weken ongeveer 1,5 uur een oudere te bezoeken.

Leeftijdsgrens

Minimaal 18 jaar

Wij bieden

- Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor; je wordt goed begeleid, ontvangt training en komt geregeld bij elkaar met andere vrijwilligers om ervaring te delen en van elkaar te leren.

- De kennis en vaardigheden die een ieder heeft opgedaan om inhoudelijke gesprekken over het leven te voeren worden op een rijtje gezet.

- Daarnaast worden thema's als zinverlie, onmacht en afhankelijkheid besproken.

- Telefonische persoonlijke ondersteuning.

Consumpties

Ja

W.A.-verzekering

Ja

Ongevallenverzekering

Ja

Reiskostenvergoeding

Ja

Onkostenvergoeding

Zie reiskostenvergoeding.

Interesse? Stuur een email naar

Over Stek Den Haag

Stek Den Haag

Stek - stichting voor stad en kerk - in Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek zet zich in opdracht van de Protestantse Kerk Den Haag met professionals en vrijwilligers in voor mensen in de marge van de samenleving.
Stek kent locaties in buurten en wijken, diverse maatjesprojecten en diaconaal opbouwwerk. Stek zet zich ook in voor de zorg voor kinderen in Moerwijk, begeleiding van scholieren in Transvaal en ondersteuning van het werk van verschillende uitdeelpunten van Voedselbank Haaglanden. Stek stimuleert zingeving, sociale cohesie, het doorbreken van isolement en het gezamenlijk optrekken van buurt en kerk.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.