b297e58e-9a04-4f36-a350-149676ea8058 jobdigger

Vrijwilligers

Functieomschrijving

Vrijwilligers gezocht voor het openluchttheater


Het terrein van het openluchttheater zoals dat er een
paar jaar geleden uitzag (boven) en rond het midden

van de vorige eeuw (onder)

De financiering is al een tijd rond, de procedures worden momenteel afgerond en de afspraken met de aannemer zijn gemaakt. In februari zal dan daadwerkelijk gestart worden met het opknappen van het verwaarloosde terrein aan de hoek van de Molenweg en de Esdoornlaan, het herstellen van het podium, het realiseren van zo'n 100 eenvoudige zitplaatsen en het weer begaanbaar maken van de looppaden en trappen. Overbodige en deels verwilderde bomen en struiken worden verwijderd en het terrein wordt van nieuwe aanplant voorzien. Naar het zich laat aanzien zal in mei 2013 het Gorssels openluchttheater feestelijk kunnen worden geopend en komende zomer kunnen er weer kleinschalige voorstellingen worden gegeven voor maximaal 100 bezoekers.

Stichting
Een stichting zal het terrein en het theater gaan beheren en voorkomen dat het weer in verval raakt. De Dorpsraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het herstelplan en zal het nieuwe stichtingsbestuur op weg helpen. Het terrein is en blijft eigendom van de gemeente, die het in erfpacht geeft aan de stichting.

Vrijwilligers
Reeds aardig wat inwoners van Gorssel, met name omwonenden, hebben aangegeven dat zij zich willen inzetten voor het theater. Als bestuurder voor de stichting, voor het (groen) onderhoud of voor de organisatie en begeleiding van voorstellingen. Toch kan het team nog best wat extra ondersteuning gebruiken. Mensen die het openluchttheater een warm hart toedragen en die een bijdrage willen leveren kunnen contact openen met onderstaande projectleiders van de Dorpsraad.

Ook financiële bijdrages, sponsoring of donaties, zijn welkom.

Paul Wiegerinck, per e-mail: , per telefoon: .
Bob Kempink, per e-mail: , per telefoon: .


De Dorpsraad Gorssel is een vrijwilligersorganisatie.
RSIN nummer: 818084212
IBAN: NL71 RABO
t.n.v. Vereniging Dorpsraad Gorssel

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.