a8137287-8411-47a6-adbc-33faa484157f jobdigger

Stagiaire Administratief Medewerker Receptioniste

Functieomschrijving

Wat vinden onze cliënten?

  • Jouw belang - Cliëntenraad
    • Laat je stem horen
    • Aanmeldformulier clientenpanel
Zorgkaart Nederland

Vacaturebank

Stagiaire Administratief medewerker/receptioniste - vacnr. 0919ILC-ADM

Lees voor

Organisatie : Yulius Onderwijs

Afdeling : VSO Ilex College

Standplaats : Burgemeester van Haarenlaan 1155, 3118 GC Schiedam

Vacant per : september 2019

Vacaturenummer : 0919ILC-ADM

Waar kom je te werken?

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1.800 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Om dit allemaal te ondersteunen zijn er stafdiensten en secretariaten.

Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto "individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan" passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

VSO Ilex College biedt onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die door psychiatrische problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. De leerlingen hebben een IQ> 80 en ondervinden onderwijsbelemmeringen door psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Het onderwijsaanbod is op het niveau van VMBO basis, kader en theoretische leerweg. Naast het reguliere lesprogramma wordt er extra ondersteuning op maat geboden met diverse trainingen zoals 'Rots en Water', 'Ik-puber', 'Taakspel'2en 'Ik ben speciaal'.

Wat zijn de kerntaken?

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep staat op de voorgrond. Ook het lesgeven en begeleiden van de groepen, en de groepsprocessen zijn een belangrijk onderdeel.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een student die de opleiding administratief medewerker volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen. Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Wat hebben wij te bieden?

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 323 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: of telefoonnummer: .

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.