925ea468-6406-4801-9ed9-eed70bbbc791 ndp

Manager afdeling Service & Administratie

Functieomschrijving

De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. Wij doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen wij niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Je nieren zijn je leven, we stoppen pas als elke nier gezond is.

Wat ga ik doen?

De Manager S&A stuurt de afdeling S&A (10 medewerkers) hiërarchisch aan. Je bent verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijke inzet van mensen en middelen én voor een optimale aansturing van werkzaamheden en processen om daarmee de afdeling ook daadwerkelijk hét aanspreekpunt voor donateurs en (collecte-) vrijwilligers te laten zijn. Klantgerichtheid staat daarbij hoog in het vaandel. Je stuurt de medewerkers op een coachende wijze aan en bent gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je maakt resultaatafspraken met medewerkers en draagt zorg voor constructieve feedback op, en beoordeling van, de uitvoering van deze afspraken. Daarnaast zit ook de werving en selectie van nieuwe medewerkers als ook het voeren van een adequaat verzuimmanagement in je takenpakket.

De afdeling S&A voert de donateurs- en collecteadministratie. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van daartoe bestemde CRM-systemen door daarin gegevens te importeren, in te voeren en te muteren. De afdeling beoordeelt, verwerkt en handelt binnengekomen vragen en reacties af, verzorgt benodigde correspondentie, verstrekt informatie en draagt bij aan de werving en retentie van donateurs en collectevrijwilligers. Daarnaast wordt binnen de afdeling ook de receptiefunctie uitgevoerd.

De afdeling onderhoudt nauwe contacten met de afdeling Marketing & Communicatie. De Manager S&A vervult hierin een belangrijke brugfunctie en zet zich in voor verdere versteviging en optimalisatie van deze samenwerkingsrelatie.

De Manager S&A levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de afdeling Bedrijfsvoering. Je vertaalt dit beleid naar (jaar)plannen voor de afdeling S&A en draagt zorg voor de realisatie en uitvoering daarvan. Op die manier draag je bij aan het behalen van de beoogde resultaten en doelstellingen van de Nierstichting.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken per direct een daadkrachtige, klantgerichte en communicatief vaardige Manager S&A die de afdeling op heldere en duidelijke wijze aanstuurt met oog voor het welbevinden van de medewerkers. Je houdt het hoofd koel bij grote drukte en in  bijzondere situaties. Je bent in staat problemen, met behoud van de relatie, proactief en constructief op te lossen. Je draagt zorg voor een positieve sfeer binnen de afdeling waarin samenwerking, open en eerlijke communicatie en ‘er voor elkaar zijn’ sleutelwoorden zijn. Je komt op voor de belangen van het team en fungeert als rolmodel door zelf het gewenste gedrag te laten zien.

De Manager S&A krijgt er energie van als afdeling-gerelateerde processen goed lopen en denkt graag mee over veranderingen en verbetering van processen. Je bent in staat om in- en externe ontwikkelingen en behoeften tijdig te signaleren en deze waar nodig te vertalen naar de afdeling. Je neemt deel aan relevante (externe) netwerken en vertegenwoordigt de afdeling S&A daarin.

Je kan goed overweg met Office365 applicaties zoals Outlook, Word en Excel. Daarnaast heb je ervaring met het werken met CRM-systemen.

Solliciteren

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en wil jij ook alles op alles zetten voor een beter leven voor nierpatiënten? Stuur dan je CV naar pz@nierstichting.nl, t.a.v. de Manager Bedrijfsvoering, Mischa Hornman, o.v.v. ‘vacature Manager Service & Administratie’. Stuur tevens een motivatie mee waarin je beschrijft waarom jij aan dit profiel denkt te voldoen en waaruit blijkt wie je bent en wat jouw toegevoegde waarde is voor de Nierstichting. De sluitingsdatum van deze vacature is zondag 6 oktober 2019. Geschikte kandidaten worden uiterlijk 11 oktober 2019 uitgenodigd voor een tweetal gesprekken die op vrijdagochtend 18 oktober 2019 plaatsvinden. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Kijk voor meer informatie over de Nierstichting op www.nierstichting.nl.

Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.