91d90bcc-07fb-4506-9cf6-b67c21cc2469 jobdigger

Vrijwillige Coördinator Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Functieomschrijving

Vrijwillige Coördinator Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Wat ga je doen:

· Begeleiden en coördineren van vrijwilligers, waaronder het plannen van de spreekuren, teamoverleggen en intervisies

· Contact leggen en onderhouden met zorg- en hulporganisaties en andere betrokken partijen

· Registreren van spreekuuractiviteiten in het digitale logboek

· Organiseren en faciliteren van overleg met betrekking tot knelpunten en oplossingsrichtingen rond de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in Almere;

· Volgen van de algemene actualiteiten op het projectthema in Nederland, specifiek in Almere;

· Rapporteren van knelpunten en oplossingsrichtingen rond de gezondheid(-szorg) voor ongedocumenteerde migranten in Almere aan de projectleider;

· Deelnemen aan trainingen en (intervisie)bijeenkomsten van het project OOM.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.