876b1c86-2031-4f8f-b745-6c5e0e987085 ndp

Junior Financial Controller

Functieomschrijving

ALGEMEEN

De EBMT is a non-profit organisatie, opgericht in 1974 met als doel om wetenschappers en artsen die betrokken zijn bij bloed- en beenmergtransplantaties hun ervaringen te delen en in samenwerking medische studies te ontwikkelen. In de afgelopen 45 jaar heeft de EBMT zich ontwikkeld tot de toonaangevende wetenschappelijke samenleving in Europa op het gebied van stamceltransplantatie en celtherapie.

De EBMT heeft kantoren gevestigd in medische instituten in Barcelona, Leiden, London en Parijs en heeft 70-80 medewerkers.

Onze missie: Het redden van levens van patiënten met bloedkanker en andere levensbedreigende ziekten door wereldwijd de gebieden van bloed- en beenmergtransplantatie en celtherapie te bevorderen via wetenschap, onderwijs en belangenbehartiging.

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE

Binnen het EBMT Executive Office neemt de Junior Financial Controller alle aspecten van financieel beheer op zich, inclusief financiële rapportage, voorbereiding van de begroting en prognoses, evenals de ontwikkeling van interne controlebeleid en -procedures.

Er wordt gerapporteerd aan de financieel directeur en nauw samengewerkt met de medewerkers van de boekhouding. Voorts wordt financiële informatie verstrekt aan  coördinatoren en managers met als doel inzicht te verschaffen in- en beschikbaarheid van financiële middelen van interne en externe belanghebbenden.

Over het algemeen vereist de kleine omvang van de financiële afdeling en de grote verscheidenheid aan uit te voeren taken bereidheid van alle medewerkers om taken uit te voeren die niet specifiek vallen onder de verantwoordelijkheid uit hoofde van hun functie.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Ondersteuning van de organisatie bij het opstellen van budgetten en managementinformatie;
 • Coördineren en aansturen van de voorbereiding van budgetten en prognoses en het rapporteren van afwijkingen hierin (budgetten van: Jaarlijks congres, educatie/lezingen, wetenschappelijke studies);
 • Managen van budgetten en sponsorgelden;
 • Monitoren van contractuele financiële rechten en verplichtingen;
 • Voorbereiden van maandelijkse rapportages;
 • Opstellen van aangiften BTW en ICT;
 • Ondersteunen bij het eindejaar proces, jaardossier, ook ten behoeve van de externe accountant;
 • Managen van liquiditeiten;
 • Zorgdragen voor de kwaliteitscontrole van financiële transacties en -rapportage;
 • Naleven van wet- en regelgeving voor rapportering (lokaal, overheids-/EU-niveau);
 • Ontwikkelen en documenteren van AO/IB processen.

Bij gebleken geschiktheid wordt het tijdelijk dienstverband omgezet in een vast dienstverband.

Geïnteresseerd? Raadpleeg onze website https://www.ebmt.org/career-opportunities voor kwalificaties, werkomstandigheden en sollicitatieproces.

Daar wij een internationale organisatie zijn vragen wij jou je CV en motivatiebrief op te stellen in de Engelse taal. Stuur deze per e-mail naar mevrouw A. Villar, aurea.villar@ebmt.org.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.