86758671-82ca-4a78-a9e9-4204ae817b04 jobdigger

Penningmeester

Functieomschrijving

Jongeren Activiteiten voor en door jongeren tot 19 jaar en van 19-26 jaar LHBT's met een beperking Voor iedereen met een lichamelijke/ zintuiglijke of een verstandelijke beperking

Ben je goed met cijfers en financiën? Werk je graag samen in een ambitieus vrijwilligersteam? Lijkt het jou leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de acceptatie van LHBTI's in het werkgebied van COC Midden-Nederland? Ter versterking van het bestuur zoeken we een penningmeester.

Taakomschrijving
Ter versterking van het bestuur zoeken wij een penningmeester. De penningmeester:


 • voert het financieel beheer van de vereniging;
 • draagt zorg voor het opstellen van de begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening ter bespreking voor het bestuur en de ALV;
 • draagt zorg voor het goedkeuren, verrichten en/of accorderen van betalingen en mutaties in de boekhouding;
 • beheert de betaal- en spaarrekeningen van de vereniging;
 • bewaakt samen met het bestuur en coördinatoren de uitgaven op basis van de begroting;
 • draagt zorg voor beheer en archivering van facturen, declaraties, betaalbewijzen e.d.;
 • geeft uitleg en informeert de Kascontrolecommissie;
 • draagt zorg voor het werven van financiële middelen, zoals subsidies, fondsen, contributies e.d.;
 • regelt fiscale, juridische zaken en verzekeringen;
 • bepaalt samen met de overige bestuursleden het beleid en de koers van COC Midden-Nederland;
 • levert vanuit de bestuursfunctie een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Profiel:

 • Je hebt affiniteit met de doelgroepen van COC Midden-Nederland.
 • Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van COC Midden-Nederland.
 • Je bent een teamplayer, betrouwbaar.
 • Je hebt ervaring in een soortgelijke functie of beroepsmatige ervaring.
 • Je woont in de regio Midden-Nederland.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt 6 tot 10 uur per week tijd voor de vrijwilligersfunctie (indicatief en zelf in te delen).
 • Je bent beschikbaar voor noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedag) overleggen.

Wat heeft de organisatie te bieden:

 • Leerzame ervaring opdoen in een grote, financieel gezonde vrijwilligersorganisatie;
 • contacten met diverse instanties, gemeenten, partnerorganisaties;
 • onkostenvergoeding;
 • ruimte voor inbreng eigen ideeën;
 • gezelligheid, goede sfeer;
 • nuttige bijdrage aan acceptatie en emancipatie van de LHBTI gemeenschap;
 • een gevarieerd vrijwilligers- en ledenbestand;
 • (politieke) lobby voor onderzoek, subsidie, activiteiten, netwerken, zichtbaarheid.

Geïnteresseerd?
Stuur zo snel mogelijk je sollicitatie (motivatie & CV) naar en dan hopen we je te kunnen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

COC Midden-Nederland
Het COC komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI's in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBTI-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties. Sinds 18 januari 1950 is het COC ook in de regio Utrecht actief. Eerst onder de naam COC Utrecht en later onder de naam COC Midden-Nederland. Ons werkgebied omvat alle gemeenten in de provincie Utrecht, drie gemeenten in Gelderland en negen gemeenten in Noord-Holland. COC Midden-Nederland is lid van de federatie van COC's.

Actief op tal van gebieden
COC Midden-Nederland is actief op tal van gebieden, met accenten op voorlichting op scholen in het basis en voortgezet onderwijs, veiligheid, (politieke) belangenbehartiging en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen, vrouwen en LHBTI's met een fysieke of verstandelijke beperking.

"Durf te leven"
In 2012 overleed ons erelid Jacques Drabbe. Mede dankzij de strijd die Jacques Drabbe ruim 60 jaar heeft gevoerd voor de acceptatie van de LHBTI's heeft de stad Utrecht een roze gemeenschap gekregen waar we met ons allen dankbaar voor mogen zijn. Zijn schuilnaam "Durf te leven", uit de beginperiode van het COC, is daarom met recht nu ook ons motto.

Agenda

Laatste nieuwsberichten

 • 6 oktober 2019 - Luz Bravo 'onze' inzending voor het COC Songfestival 2019

 • 1 oktober 2019 - Coming Out Dag 2019: wat is er te doen?

Vecht mee. COC
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.