81ee5c21-4a2e-4cf6-a77a-dd87c1557248 jobdigger

Regionaal Bestuurslid Activiteiten

Functieomschrijving

Nationale Vereniging de Zonnebloem is de landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven.

Het Regionaal Bestuur heeft als taak het uitdragen van de visie met betrekking tot het beleid en de doelstelling van de vereniging en conformeert zich aan het landelijk beleid. Het Regionaal Bestuur vormt een belangrijke schakel in de communicatiestructuur van de vereniging; het bestuur vertaalt en bespreekt het beleid en geeft de ontwikkelingen binnen haar Afdelingen door aan de Provinciale Afdeling.
Bij het vertalen van nationaal beleid naar regionale beleid wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften die afkomstig zijn van lokale afdelingen.
Samen met uw medebestuurdersleden en het districtshoofd heeft het bestuurslid de taak het regionaal beleid vorm te geven en uit te voeren.

Wat gaat u doen?

 • In samenspraak met de afdeling uitvoeren c.q. leiden van (soms grootschalige) dagactiviteiten samen met onze vrijwilligers voor de Liemerse gasten, zoals de dagboottocht, een rondvaart door Amsterdam en een theatervoorstelling.
 • Het voorbereiden en het bijwonen van regionale en bestuursvergaderingen (samen circa 10 per jaar).
 • Het zorgdragen voor en het initiëren van de ontwikkeling van landelijke en provinciale beleid en dit weten te vertalen naar regionaal beleid.
 • Samenwerken met mede bestuursleden binnen het Regionaal Bestuur.
 • Het onderhouden van contacten met afdelingsbesturen en met name met de bestuursleden activiteiten (en eventueel bezoekwerk).
 • Netwerken en mogelijke samenwerking met andere organisaties op het gebied van activiteiten voor de doelgroep van de Zonnebloem.
 • Het ondersteunen bij nieuwe (meer maatwerk) activiteiten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.

Profiel

 • Kan als boegbeeld van de organisatie fungeren, vooral op het gebied van activiteiten en kan anderen 'meenemen' in de visie, kan deze visie uitdragen.
 • Kan vergezichten voor de organisatie schetsen en is in staat andere mensen te prikkelen en te enthousiasmeren om met deze visie aan de slag te gaan.
 • Beschikt over verbindend vermogen in- en extern.
 • Is integer en weet verantwoording te nemen.
 • Is vernieuwend en daadkrachtig.
 • Heeft een open communicatie en kan uitstekend samenwerken.
 • Heeft organisatorische kwaliteiten.
 • Heeft ervaring in beleidsmatig werken.

Wat stellen we daar tegenover?

 • Zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden.
 • Afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer.
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • Ondersteuning en diverse cursusmogelijkheden.
 • Nieuwsbrief voor vrijwilligers.
 • Aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem.
 • Kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed.

Iets voor u?

Meer informatie over de functie is ook beschikbaar bij Adriaan van Overbeeke (ons huidige, maar te zijner tijd vertrekkende bestuurslid activiteiten), .

Heeft u interesse in deze functie? U kunt reageren tot 15 oktober 2015. De sollicitatiecommissie zal na deze datum een gesprek met u aangaan.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.