7e06657b-8ef3-4711-b305-2ed2fd379c24 ndp

Coördinator Stichting Mentorschap Amsterdam

Functieomschrijving

 

Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) is een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie die mentorschap biedt voor cliënten die als gevolg van hun geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn hun zorginhoudelijke belangen zelf te behartigen. Mentoren staan hun cliënten bij en op nodige momenten treden zij op als vertegenwoordiger. Een mentor wordt aan een cliënt toegewezen door de Rechtbank. Het is een functie die veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

SMA werft en schoolt mentoren, koppelt hen aan een client, en zorgt voor goede steun en begeleiding bij de uitvoering. Dit doen we ook met veel vrijwillige inzet, en steun  van een klein bureau met drie beroepskrachten: twee coördinatoren en een administratief medewerker. SMA is aangesloten bij Mentorschap Nederland.

Het wettelijk mentorschap in de zorg is nog maar een betrekkelijk nieuw fenomeen. SMA wordt steeds bekender in Amsterdam.

Wij zijn er trots op dat we met meer dan 100 actieve vrijwilligers met veel persoonlijke aandacht  mentor zijn voor bijna 150 cliënten. Daarbij hebben we een groeiend aantal mentorschap aanvragen. De uitdaging voor komende jaren is om daar goed, met behoud van de kwaliteit die we bieden, in te (blijven) voorzien.

In verband met het vertrek van één van de coördinatoren is er per 1 januari 2020 een vacature voor

Coördinator

24 uur per week

Doelstelling

-           werven, opleiden en begeleiden van mentoren

-           matchen van mentor met cliënt

-           het bewaken van de uitvoering van het mentorschap.

 

Taken 

-       onderhouden van contacten met zorg- dienstverlenende instellingen; intake van cliënten die een mentor nodig hebben, voorlichting

-       werven, opleiden, begeleiden van mentoren; coachen van de vrijwillige inzet hierbij door de mentorcontactpersonen  en de contactpersonen van de intervisiegroepen

-       begeleiden van de aanvragen voor een mentor naar het Kantongerecht.

-       bewaken van de kwaliteit van het mentorschap

Wij zoeken iemand met

-       HBO niveau, opleiding in sector zorg/maatschappelijk werk

-       ervaring in en/of bekend met de zorgsector

-       ervaring en/of affiniteit met het coachen van vrijwilligers

-       ervaring in  netwerken

-       communicatieve vaardigheden en enthousiasme

-       een dienstverlenende instelling

-       ondernemerszin.

 

 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een teamspeler bent, zowel  binnen het bureauteam alsook met het bestuur, bij de voorbereiding van beleid, en met de vrijwilligers in de werkgroepen kwaliteit en marketing.

Er wordt hard gewerkt, maar er is ook aandacht voor elkaar en er mag best gelachen worden.

Wij bieden een dienstverband in eerste instantie voor één jaar. Werktijden worden in overleg geregeld. Salariëring conform CAO Sociaal Werk, schaal 8, daarbinnen  afhankelijk van de kennis en ervaring die onze nieuwe collega met zich meebrengt.

Wil je meer informatie over de stichting en ons werk? Kijk dan op onze website: www.mentorschapamsterdam.nl en/of op www.mentorschap.nl.

Coördinator Patric Filemon is graag bereid ook mondeling informatie te verstrekken over de functie, via telefoonnummer:  085 4874 085 Je kunt ook terecht bij Bert van Herk, mentor en bestuurslid, tel 06 83215186

Als jij denkt dat dit de functie is voor jou, stuur dan vóór 1 december een brief waarin je aangeeft waarom jij in deze functie past en voeg je cv toe. Een diploma- en referentiecheck maakt onderdeel uit van de procedure, eventueel is een assessment mogelijk. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.  Stuur je brief naar bestuur@mentorschapamsterdam.nl

Gesprekken zijn gepland voor 9 en 10 december; start van het werk afhankelijk van opzegtermijn, 1 januari of 1 februari 2020.