7ded7a48-7683-4a6b-b4cc-5fd17323a5c3 ndp

Maatschappelijk werker

Functieomschrijving

Bij Avedan werken we vanuit de bedoeling: in ons werk staat centraal wat er echt toe doet. Procedures en systemen leiden ons niet af van de bedoeling van ons werk. We zoeken de menselijke maat en leveren maatwerk. Daarbij is samen een kernbegrip. Avedan vergroot het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen.

We leggen het contact, maken de verbindingen en helpen op weg. Wij werken in de regio Twente voor alle inwoners van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij inwoners om het beste uit zichzelf en anderen te halen.

We zoeken ter vervanging van het zwangerschapsverlof van een van onze collega’s in de periode van 2 december 2019 tot eind maart 2020 een:

Maatschappelijk werker

Voor locatie Almelo

Aantal uren per week 24

Doel van de functie

De maatschappelijk werker richt zich op (kwetsbare) groepen mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker doet dit door middel van het bieden van hulp- en dienstverlening waarbij het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en maatschappelijk functioneren van de hulpvrager centraal staat. Er wordt ingezet op eigen kracht van de cliënt die in staat is zijn/haar sociale netwerk meer te benutten. De regie wordt waar mogelijk bij de cliënt gelaten.

Organisatorische positie

De maatschappelijk werker komt in dienst bij Avedan maatschappelijk werk binnen Avedan. De Maatschappelijk werker ressorteert hiërarchisch onder de manager en is onderdeel van een gebiedsteam.

Achtergrond

Het maatschappelijk werk sluit aan bij de manier waarop en de richting waarin het sociale domein en Avedan zich ontwikkelen. Dit betekent dat er nieuwe samenwerkingsverbanden (zijn) ontstaan en er innovatieve ontwikkelingen plaats vinden. Binnen Avedan krijgen en nemen medewerkers de ruimte om binnen de geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en ondernemend te zijn. Medewerkers hebben durf en lef. Ze mogen fouten maken (en ervan leren). Ze zijn aanspreekbaar op proces en resultaat.

Er wordt gewerkt volgens het principe waarbij vertrouwen, verbinden en vakmanschap centraal staan. Avedan hanteert de menselijke maat; stelt zich ondernemend op; handelt duurzaam en sober; treedt anderen en elkaar met vriendelijkheid tegemoet; hecht waarde aan betrouwbaarheid (doen wat je zegt en zeggen wat je doet) en transparantie.

Resultaatgebieden

De maatschappelijk werker:

·        Onderzoekt en inventariseert de situatie van de burger en zijn context, de (hulp)vraag en probleemstelling;

·        Stelt samen met de burger het plan van aanpak op en is in staat om de burger, daar waar mogelijk, zelf de regie te laten voeren;

·        Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt;

·        Evalueert het plan van aanpak en stelt dit zo nodig bij;

·        Verstrekt informatie en advies;

·        Verleent concrete diensten, zoals begeleiding naar instanties;

·        Geeft trainingen in groepsverband rondom een thema;

·        Begeleidt en initieert activiteiten gericht op preventie;

·        Verricht intermediaire activiteiten, zoals bemiddelen in conflicten en complexe echtscheidingen;

·        Onderhoudt contact en werkt samen met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau;

·        Vervult overige binnen de functie voorkomende werkzaamheden zoals tijdelijke huisverboden, groepswerk en school maatschappelijk werk;

·        Verricht bijbehorende registratie en administratieve werkzaamheden.

Profiel

Kennis en ervaring

·        Afgeronde relevante Hbo-opleiding maatschappelijk werk of social work;

·        Kennis van de sociale kaart van het werkgebied van de organisatie is een pré;

·        Ervaring met Vroeghulp en Schoolmaatschappelijk werk is een pré.

Specifieke functiekenmerken, competenties:

Analytisch vermogen:

Je signaleert problemen, kan overstijgend denken, ziet logica in verbanden en kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je trekt goede conclusies en overziet consequenties van beslissingen en handelingen op langere termijn.

Eigen kracht versterken:

Je draagt eigen kracht en zelfregie uit en stuurt aan op betrokkenheid en participatie.

Op de vraag af:

Je bent zichtbaar en gaat op mensen af. Je verheldert vragen en behoeften en komt met verbetervoorstellen.

Binden en verbinden:

Je helpt burgers, collega’s en partners verbindingen te leggen en inspireert tot ander gedrag.

Integraal werken:

Je houdt van samenwerken, versterkt netwerken en beweegt in uiteenlopende leef- en systeemwerelden. Je volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. De kennis die je hiermee opdoet, zet je in ten behoeve van ‘de bedoeling’ van de organisatie en/of het vakgebied waarbinnen je werkzaam bent.

Signaleren en agenderen:

Je doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen. Je neemt professionele ruimte en bent ondernemend.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk. De inschaling vindt plaats in salarisschaal 8, referentiefunctie maatschappelijk werker 1, bruto max. € 3.742,- per maand bij een volledig dienstverband (36-urige werkweek). Aanstelling geschiedt tijdelijk voor de duur van het zwangerschapsverlof.

Informatie

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij: Jannie Visse, manager,

tel. 06 – 39 39 68 18.

Gezien de ontwikkelingen binnen de gemeente Almelo met betrekking tot het maatschappelijk werk kan er een verschuiving in taken plaatsvinden waardoor zich de functie van maatschappelijk werker meer richting de functie van Intaker zal gaan ontwikkelen. Voor nadere informatie over deze functie kun je eveneens terecht bij Jannie Visse.

Sollicitatie

Stuur je sollicitatie, motivatie en actuele CV, o.v.v. vacature maatschappelijk werker uiterlijk

maandag 14 oktober 2019 aan sollicitatie@avedan.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 21 oktober 2019.