799e1c87-9df3-42ed-b209-8e97b912a044 jobdigger

Vrijwilliger

Functieomschrijving

De Whiplash Stichting Nederland steunt whiplashpatiënten en hun omgeving in hun streven om weer grip op hun leven te krijgen. Daar richten we ons op met een grote groep betrokken vrijwilligers, die actief zijn in de directe dienstverlening , in het bestuur en in onze Medische Adviesraad.

Het onderhouden van externe contacten binnen ons huidige netwerk en de mogelijke uitbreiding ervan is een belangrijk aspect voor de positionering van de Whiplash Stichting Nederland. Als bestuurslid externe contacten bent u aanwezig op vergaderingen en presentaties van overkoepelende organisaties en vertegenwoordigt u de WSN.


De WSN is aangesloten bij verschillende (koepel)organisaties, zoals Pijnpatiënten naar 1 stem, Nederlandse Patiënten Federatie, Dutch Brain Council, et cetera. Van een bestuurslid externe contacten verwachten we aanwezigheid op bijeenkomsten en vergaderingen die verzorgd worden door deze patiëntenorganisaties. Hierbij heeft u een vertegenwoordigende rol vanuit de WSN en doet u verslaglegging van hetgeen besproken wordt aan het dagelijks bestuur.


We verwachten van bestuursleden betrokkenheid, enthousiasme, daadkracht en een hands-on aanpak om ervoor te zorgen dat onze stichting goed functioneert. Het beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn vereisten. Wij vinden een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis belangrijk. Bestuurlijke ervaring alsmede kennis van whiplash en het werkveld is een pre (zorg of patiëntenbeweging).

Het bestuur vergadert 4-6 keer per jaar (tijdstippen en locatie in overleg, wel centraal in het land gelegen).


Het kantoor van de WSN is centraal gelegen, en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.


Als secretaris bent u verantwoordelijk voor het organiseren en het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de uitvoering van bestuursbesluiten.

De secretaris stelt de uitnodiging voor de vergadering op, evenals de agenda en de bijbehorende stukken. Daarnaast bewaakt de secretaris de voortgang van (lopende of te implementeren) werkzaamheden, o.a. het naleven van opgenomen activiteiten in het activiteitenplan. Ten slotte onderhoudt u het contact met het secretariaat en voert u functioneringsgesprekken uit.

Van bestuursleden verwachten wij betrokkenheid, enthousiasme, daadkracht en een hands-on aanpak om ervoor te zorgen dat onze stichting goed functioneert. Goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn een vereiste. Wij vinden een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis belangrijk. Bestuurlijke ervaring alsmede kennis van whiplash en het werkveld is een pre (zorg of patiëntenbeweging).

Het bestuur vergadert 4-6 keer per jaar (tijdstip en locatie in overleg, centraal in het land gelegen).

Het kantoor van de WSN is centraal gelegen (Hilversum), en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling aan uw functie te geven.

Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv .[

Als penningmeester bent u verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van het financiële beleid van de stichting en voor haar verschillende werkgroepen die elk met een eigen (deel)budget werken.

De penningmeester is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting(en), het bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting(en), het maken en presenteren van periodieke financiële rapportages ten behoeve van sturing op de begroting(en), het ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor de langere termijn en monitoring en controle op de uitvoering van de financiële administratie in het boekhoudprogramma E-captain.

Daarnaast staat u in nauw contact met de accountant bij het opstellen en controleren van de jaarrekening en bent u voorts verantwoordelijk voor het aanvragen, bewaken en verantwoorden van overheidssubsidies.


We verwachten van bestuursleden betrokkenheid, enthousiasme, daadkracht en een hands-on aanpak om ervoor te zorgen dat onze stichting goed functioneert. Het beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn een vereiste. Wij vinden een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis belangrijk.

Voor de functie van penningmeester zijn we op zoek naar iemand met een adequaat opleidingsniveau (hbo+) en een financiële achtergrond. Bestuurlijke ervaring alsmede kennis van whiplash en het werkveld is een pre (zorg of patientenbeweging).

Het bestuur vergadert 4-6x keer per jaar (tijdstip en locatie in overleg, centraal in het land gelegen).


Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patientenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.


Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoordinator, via sregilliwjirv .[

Hoofdredacteur m/v voor ons ledenblad ' Whiplash Magazine ' .


De Whiplash Stichting Nederland (WSN) steunt whiplashpatiënten en hun omgeving om weer grip op hun leven te krijgen, en komt op voor hun belangen. Een whiplash wordt meestal veroorzaakt door een autobotsing, maar kan ook het gevolg zijn van een val op het hoofd of een slag tegen het hoofd, zoals bij sport of een ongeval thuis.

Het Whiplash Magazine (WM) is het ledenblad van de WSN. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar, zowel digitaal als op papier en heeft een oplage van 2.500 stuks. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals medisch en zorg, werk en inkomen, letselschade, leven en welzijn, worden diverse onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan het leven met whiplash.


De hoofdredacteur geeft leiding aan het redactieteam en bepaalt samen met het redactieteam de koers en inhoud van het Whiplash Magazine. De hoofdredacteur coördineert en bewaakt het gehele proces van eerste idee tot kant-en-klaar tijdschrift, onderhoudt contacten en begeleidt de mensen die betrokken zijn bij het produceren van artikelen (auteurs en fotografen), de vormgeving en het drukken van het magazine.


Redactionele ervaring en goede contactuele vaardigheden zijn essentieel, evenals affiniteit met whiplash en vrijwilligers.

U weet de balans te vinden tussen het begeleiden en het stimuleren van redactieleden alsmede tijdige en kwalitatief goede oplevering van hun werk.


Een deel van de redactieleden onderhoudt zelf ook actief contacten om goed geïnformeerd te zijn over de activiteiten en ontwikkelingen binnen en buiten de WSN.


Er staat een salaris tegenover de werkzaamheden en u kunt uw vaardigheden uitbreiden door het volgen van cursussen via PGO Support. De functie van hoofdredacteur heeft bij de WSN de vorm van een freelance opdracht, waarbij veel kunt betekenen voor whiplashpatiënten.


Ongeveer 4 uur per week; op piekmomenten bij het afronden van de uitgave (circa 2 weken per nummer) oplopend tot 16 uur per week.


De Whiplashstichting Nederland is met spoed op zoek naar een Voorzitter voor onze werkgroep Dienst- en Hulpverlening.


De uitdaging voor de nieuwe voorzitter is deze drie werkgroepen verder uit te breiden en samen te smelten tot één werkgroep.

  • Bewaken van de voortgang van de taken; waaronder zorgen voor bezetting (kwantitatief en kwalitatief) en dienstroosters

Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.


Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoordinator, via sregilliwjirv .[


De beeldredactie organiseert fotografisch materiaal, illustraties en andere afbeeldingen voor onder andere het tijdschrift Whiplash Magazine maar ook voor brochures.

  • de redactie voorzien van beeldmateriaal (d.w.z. het zoeken/verzamelen en leveren van foto's/afbeeldingen bij artikelen) in overleg met de hoofdredacteur

De beeldredactie plant en bewaakt , gezamelijk met de hoofdredacteur, bestuurslid PR & communicatie en andere betrokkenen de beeldactiviteiten en verdeelt onderling de taken.
Het is een pre wanneer de beeldredacteur ervaring heeft met grafische en opmaaksoftware, zoals Adobe Photoshop, interesse heeft voor fotografie, creatief is en beschikt over een goede verbeelding.


Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.


Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoordinator, via sregilliwjirv .[


Whiplash Magazine is het ledenblad van de Whiplash Stichting Nederland. Het tijdschrift verschijnt drie maal per jaar, zowel digitaal als op papier. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals zorg, letselschade, arbeid en welzijn, worden diverse onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan het leven met whiplash.

  • het zoeken en verzamelen van informatie binnen de eigen organisatie, op internet en bij externe deskundigen ter voorbereiding van artikelen

In onderling overleg verdeelt de redactie de taken en aandachtsvelden, mede afhankelijk van de ervaring en beschikbare tijd van de verschillende redactieleden.
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, die ervaring hebben met het schrijven van artikelen, verhalen, columns of blogs. Het is belangrijk dat u kennis van of affiniteit heeft met whiplash en beschikt over goede contactuele eigenschappen. Ook als u niet aan alle eisen voldoet, maar u wel zin heeft om op regelmatige basis te schrijven voor ons Magazine, ontvangen we graag uw reactie.


Het kantoor van de WSN is centraal gelegen, en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.


Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoordinator, via sregilliwjirv .[

Om tegemoet te komen aan de vraag naar voorlichting, hulpverlening, begeleiding en belangenbehartiging, zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers voor de functie van contactpersoon. U geeft informatie, advies en tips over whiplash en verwijst door naar instanties.

Wij komen graag in contact met mensen die een dagdeel per week of een paar dagdelen per maand beschikbaar willen zijn, voor de telefonische hulpdienst of e-mailhulpverlening.


Het kantoor van de WSN is centraal gelegen, en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.


Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoordinator, via sregilliwjirv .[

De Whiplashstichting Nederland komt graag in contact met personen met ervaring op het gebied van het optimaliseren van websites (content, redactie SEO et cetera). Als manager website leidt u een team van enthousiaste vrijwilligers met als doel het continu optimaliseren van de mogelijkheden die het web ons kan bieden.

  • bewaken van toon en stijl in tekst en beeldgebruik op de website

Samen met de voorzitter van deze werkgroep, de hoofdredacteur van ons Whiplash Magazine, ons bestuurslid voorlichting en PR en een fondsenwerver vormt u de Stuurgroep Communicatie en bent u betrokken bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid van de werkgroep.


Stuur dan uw motivatiebrief met CV naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv .[

De Whiplash Stichting Nederland publiceert twee maal per jaar het tijdschrift 'Whiplash Magazine'. Als redactiesecretaris ondersteunt u de hoofdredactie, de beeldredactie en de redacteurs op organisatorisch en administratief vlak.

  • Bewaking van planning en (digitale) archivering van de inhoud van het tijdschrift.
  • Beschikbaarheid 2 uur per week, in de piekmomenten (vóór de uitgave) kan dit oplopen tot 6 uur per week

Als redactiesecretaris valt u onder de werkgroep 'Whiplash Magazine' in het redactieteam. Voor deze functie is het niet noodzakelijk om ervaringsdeskundige te zijn op het gebied van whiplash.

Op het kantoor van de Whiplash Stichting (WSN) gebeurt van alles; er zijn administratieve taken, mensen worden telefonisch te woord gestaan en er worden e-mails beantwoord.
Voor op ons kantoor in Hilversum (vlakbij het station) zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om het bovenstaande werk te doen. Op kantoor werken wij samen met twee andere patiëntenorganisaties, de FES (Fibromyalgie Vereniging) en de ME-CVS Stichting waarvoor je ook ingezet kunt worden.


Het gaat om (minimaal) 3 uur per week (liefst op donderdagochtend van 10.00 uur - 13.00 uur) op kantoor.


We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, die servicegericht is, ABN spreekt en schrijft, en zelfstandig kan werken. Kennis van computerprogramma's zoals Word en outlook is een grote pre, evenals bereidheid om deze kennis aan te leren wanneer je deze programma's nog niet beheerst.

je gaat werken in een prettige werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de whiplashpatiënt en directe collega's op kantoor e ingewerkt gaat worden in ons digitaal administratiesysteem, het beantwoorden van telefoontjes en e-mails en ander administratief werk zoals het verzenden van donatiepakketten en bestellingen wij infodagen organiseren en eens per jaar een gezellige dag met de andere vrijwilligers van de WSN


Stuur dan uw motivatiebrief met CV naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv .[
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.