75d90987-7ac8-428c-9f9d-fc2897ae22a4 jobdigger

Potentiële (Zorg)Managers (Talentprogramma)

Functieomschrijving

Kairos is onderdeel van de Pro Persona Groep. En Pro Persona biedt medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen, onder meer via onze eigen Pro Persona Academie. Het aanbod van de Pro Persona Academie richt zich op de (door)ontwikkeling van:

Leidinggevenden (Management Development-programma)
Leidinggeven is een vak. Een vak dat actief moet worden gevoed en onderhouden. Het gaat dan om houding, kennis en vaardigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende zelf dat te doen, waarbij de Pro Persona Academie dat zal ondersteunen door een hoogwaardig en samenhangend onderwijsaanbod, met modules als 'Verbindend leiderschap', 'Bouwen aan een succesvoller team' en 'Sturen op gezonde bedrijfsvoering'.

Potentiële (zorg)managers (Talentprogramma)
De Pro Persona Academie biedt talentvolle medewerkers de kans om zich te ontwikkelen tot (zorg)manager. Samen met interne en externe docenten, coaches en stagebegeleiders werk je toe naar je nieuwe rol. De opleiding van anderhalf jaar bevat lessen en leerstof op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfskunde, human resources, verandermanagement en leiderschap.

Zorgprofessionals (beroepskwalificerend en op snijvlak zorg en bedrijfsvoering)
Voor medewerkers die geen leidinggevende functie hebben, maar gezien de aard van hun werkzaamheden wel over leidinggevende kwaliteiten dienen te beschikken, is er een onderwijsaanbod met als centrale thema de integratie van zorg en bedrijfsvoering.

Medewerkers
Binnen de Pro Persona Groep zijn naast erkende opleidingen en bovenstaande programma's voor (potentiële) leidinggevenden natuurlijk ook nog mogelijkheden voor bij- en nascholing van overige medewerkers. Het betreft zowel zorg- als niet zorggebonden cursussen en trainingen. Op ons Intranet is concrete en actuele informatie beschikbaar over deze bij- en nascholingen.


HIER DOE IK HET VOOR

Zorgmanager bij Kairos

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.