6fd605e5-390c-4934-a4cb-22cb976ff0ef jobdigger

Woonbegeleider

Functieomschrijving

Wat ga je doen?
Als woonbegeleider begeleid en ondersteun je cliënten naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en leert de bewoner o.a. woonvaardigheden, zelf verzorgen het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan werkoverleggen en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • Zorg dragen voor de woonbegeleiding binnen de voorziening;
 • Zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk; verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • Signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens het plan van de cliënt kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • Stimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • Cliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • Ondersteunen van cliënten bij de inrichting van het dagelijks leven.

Je werkt nauw samen met andere begeleiders en staat onder leiding van een .

Wij vragen

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding (Social Work of Verpleegkunde);
 • Bekendheid met de methodiek "herstelgericht werken" is een pré;
 • Je beschikt over tenminste 3 jaar werkervaring binnen de maatschappelijke opvang en/of intensieve psychiatrie en/of forensische zorg;
 • Je hebt kennis van psychopathologie;
 • Je bent bereid om in wisseldiensten te werken, waaronder slaap- en weekenddiensten;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand;
 • Je kunt op adequate wijze omgaan met moeilijk gedrag en verbaal en/of fysiek geweld;
 • Je bent in staat cliënten te motiveren en stimuleren in de ontwikkeling;
 • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
 • Je beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • Je bent een betrokken christen en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven..

Wij bieden

Wat bieden wij?
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. In eerste instantie gaan we een contract aan voor de duur van 7 maanden.

Primaire arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk schaal 6 (maximaal € 3.176,- bij een fulltime dienstverband)

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM).
 • Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO Sociaal Werk. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 400 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven.

Waar anderen opgeven zien wij kansen.

Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.

Onze visie op de zorg:

 • Altijd kansen
 • Altijd verbonden
 • Altijd vanuit kracht
 • Altijd aanwezig
 • Altijd een oplossing

Vanuit deze kernwaarden willen we onze cliënten ondersteunen in hun weg naar herstel van het gewone leven.

Afdelingsinfo
Huis en Haard is een beschermde woonvorm (RIBW) met een capaciteit voor 38 volwassen cliënten. Het betreft een voorziening aan de rand van het centrum van Haarlem voor 24 uurs begeleiding zonder behandeling. het zijn bewoners die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan werk/ dagbesteding.
In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Samen met de cliënt wordt een plan opgesteld om te werken aan herstel. Het hebben van een zinvol werk/dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.
Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.

Informatie
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met:
Mevrouw , , bereikbaar op: .

Procedure

 • Conform het Werving en Selectiebeleid van de Stichting. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature;
 • Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • We verzoeken je alleen te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen en een christelijke levensovertuiging hebt. Indien je niet aan deze beide voorwaarden voldoet, zullen we de procedure niet met jou ingaan.
 • Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.
 • Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de gestelde functie-eisen, graag vóór 1 december a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.