69bc5170-8500-44b6-a34d-585047297c52 jobdigger

Vrijwilligers

Functieomschrijving

De Bieb helpt dankzij de inzet van TaalCoaches iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, lezen en begrijpen. U kunt als TaalCoach tijdens het TaalCafé , SchrijfCafé of LeesCafé het verschil maken in iemands leven!

 • SchrijfCafé : U begeleidt deelnemers bij het maken van oefeningen die op de praktijk gericht zijn en gaat op een interactieve manier aan de slag met schrijven.
 • U bent bereid om deel te nemen aan een training van vier dagdelen waarin u o.a. leert hoe u de deelnemers kunt begeleiden.

Werktijden en -dagen bepalen we in overleg en u kunt op verschillende locatiers in de Zaanstreek aan de slag. Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Met slechts een paar uur vrijwilligerswerk per week geeft u iemand de kans om zijn of haar basisvaardigheden zoals lezen en schrijven te verbeteren.

 • U helpt uw deelnemer zijn/haar doel te bereiken zoals het kunnen lezen van een bijsluiter of schrijven van een e-mail.
 • U bent bereid om deel te nemen aan een training van vier dagdelen waarin u o.a. leert hoe u uw deelnemer(s) kunt begeleiden.

Werktijden en -dagen bepalen we in overleg met de deelnemer(s) en u kunt in De Bieb Zaandam, Krommenie en Wormer aan de slag. Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Omdat voorlezen essentieel is voor een goede taalontwikkeling ondersteunt De Bieb ouders die moeite hebben met voorlezen aan hun kinderen.
Als vrijwilliger van Voorlezen Thuis komt u bij één of meer gemotiveerde gezinnen waar u aan de ouder/verzorger en het kind laat zien hoe leuk en leerzaam voorlezen is.

 • U leest wekelijks voor bij een Zaans gezin met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar.
 • U leest tussen de 5 en 15 keer voor, afhankelijk van de hulpvraag van het gezin.
 • U vergroot samen met de ouders de taal- en woordenschat ontwikkeling van de kinderen uit het gezin.U maakt door de ouders actief bij het voorlezen te betrekken, de ouders bewust van de positieve effecten die het voorlezen heeft op de (taal)ontwikkeling van hun kind.

Voor ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal zijn we op zoek naar vrijwilligers die naast Nederlands ook Turks, Pools, Engels of Arabisch spreken.

Werktijden en -dagen bepalen we in overleg met het gezin. Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

 • U leest voor op woensdag van 15:30 tot 16:30 uur aan een groepje kinderen in één van de vestigingen van De Bieb.
 • U gebruikt bij het verhaal een vertelkastje met vertelplaten om het voorlezen nóg leuker te maken.
 • U bent minimaal twee keer per maand één uur beschikbaar (exclusief reistijd).

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Omdat zowel lezen als voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling van kinderen ondersteunt De Bieb Zaanse basisscholen en kinderopvang met voorleesactiviteiten.

Werktijden en -dagen bepalen we in overleg met de school/kinderopvanglocatie. Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Als DigiCoach Klik & Tik kunt u bijdragen aan een grotere zelfstandigheid in het digitale verkeer van uw streekgenoten.

 • U begeleidt deelnemers die zelfstandig en op hun eigen tempo werken met behulp van een werkboek en computerprogramma.
 • U heeft affiniteit met computers, internet en social media.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Er zijn echter mensen die moeite hebben met het gebruik van de elektronische overheid.

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, het UWV, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeenten werken mee aan de training Werken met de digitale overheid van Digisterker . Zij onderstrepen daarmee het belang van ondersteuning aan mensen die digitaal minder vaardig zijn.

 • U laat deelnemers stapsgewijs ervaring opdoen met vaardigheden voor werken met de digitale overheid.
 • U leert deelnemers hun persoonlijke omgeving van overheidsorganisaties te gebruiken (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid).
 • U kunt goed de weg vinden op het internet en persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid).
 • U bent bereid om per training vier bijeenkomsten van twee uur te verzorgen en voor te bereiden.
 • U bent bereid om deel te nemen aan een 'train-de-trainer'-bijeenkomst.
 • U conformeert zich aan de gedragsregels voor coaches (i.v.m. privacy van de deelnemers) en de eisen voor certificering.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Ook krijgt u meer informatie over de 'train-de-trainer'-bijeenkomst.

We geven trainingen voor senioren om hen vertrouwd te maken met digitaal lezen en om hun vaardigheden in het vergaren van digitale informatie te vergroten. Met deze iPad trainingen hopen we eventuele angst voor of weerstand tegen e-books en tablets bij deelnemers weg te nemen.

 • U geeft les aan senioren die nog geen ervaring hebben met de iPad.
 • U helpt de deelnemers hun digitale vaardigheden te vergroten met behulp van de iPad die zij van De Bieb in bruikleen krijgen.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Steeds meer mensen lezen met veel plezier e-books op de tablet of e-reader. Als DigiCoach helpt u (aspitant) lezers die vragen hebben over e-books, tablets en e-readers.

 • U geeft bezoekers informatie over de mogelijkheden van digitaal lezen.
 • U geeft bezoekers advies en tips voor het gebruik van tablets en e-readers.
 • U heeft affiniteit en ervaring met Apple en Android tablets.
 • U heeft affiniteit en ervaring met e-books op e-reader en tablet.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Samen met de basisscholen werkt De Bieb aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van zo'n 15.000 Zaanse kinderen.

 • U opent de BiebBus tussen 7:00 en 8:00 uur en sluit af na 15:30 uur.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Wij maken al jaren dankbaar gebruik van Mystery Guests die ons helpen klantbeleving en kwaliteit van onze dienstverlening en aanbod in kaart te brengen.

 • U bezoekt als Mystery Guest één keer per maand een vestiging met een specifieke opdracht. Deze opdrachten zijn erop gericht om de diensten van De Bieb en de klantgerichtheid van onze medewerkers te testen.
 • U registreert uw ervaring (ter plekke) op uw tablet of smartphone zonder daarbij een mening te geven. Uw bevindingen koppelen wij anoniem terug naar onze medewerkers en betrokken afdelingen zodat de organisatie verbeterd kan worden.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Leden van De Bieb die aan huis gebonden zijn en toch graag boeken en tijdschriften willen lenen worden van vers 'leesvoer' voorzien door vrijwilligers van onze bezorgservice De Bieb aan Huis .

 • U brengt boeken/tijdschriften thuis bij klanten van De Bieb.
 • U zoekt deze boeken/tijdschriften (in overleg met de klant) uit in een vestiging van De Bieb.
 • U haalt de boeken/tijdschriften in overleg met de klant thuis op en levert deze in bij een vestiging van De Bieb.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

TaalCoach Sandra & deelnemer Ayten

We feliciteren Ayten met het behalen van het Staatsexamen NT2 op de onderdelen spreken, luisteren en schrijven. Ayten werd bij de voorbereiding op het examen in De Bieb Krommenie begeleid door TaalCoach Sandra.

Ayten : 'Ik wilde graag mijn taalniveau verhogen, voor mijn werk en om de opleiding die ik doe doe succesvol af te kunnen ronden. Bij een commerciële aanbieder moest ik veel geld voor een taalcursus betalen en dat hield mij tegen. Tot ik op een dag De Bieb inliep om boeken te lenen en een groepje mensen aan een tafel zag zitten met daarop een bordje 'TaalCafé'. De taalcoaching vond plaats in De Bieb Krommenie in een van de 'treinzitjes', een lekker rustige plek. Ook fijn is dat er in De Bieb veel leerboeken zijn die je gewoon kunt gebruiken en helemaal fijn natuurlijk is dat de taallessen bij De Bieb gratis zijn.

'

Ook wilde ze graag haar woordenschat uitbreiden en dan specifiek gericht op haar opleiding en haar werk.

Code 1 en 2 hebben we overgeslagen.

Ik kan nu veel beter op verschillende niveaus gesprekken voeren en begrijp ook veel beter het jargon waar ik in mijn werk mee te maken heb.

We gingen elke maandag op basis van gelijkwaardigheid en met veel respect voor elkaar aan de slag.

Ayten : 'Sandra heeft mij telkens het juiste duwtje in de rug gegeven om dat wat ik geleerd had ook in de praktijk te brengen. Het ultieme resultaat van de taalcoaching is dat ik het gevoel heb dat ik de hele wereld aankan!'

Door de inzet van vrijwilligers kan De Bieb voor de Zaanstreek haar ambities m.b.t. de gestelde kerntaken realiseren en daarmee haar sociale, maatschappelijke en culturele rol blijven vervullen en vergroten.

De Bieb voor de Zaanstreek presenteert zich als een openbaar toegankelijk en leerzaam instituut waar het prettig vertoeven is. De Bieb streeft ernaar om een zo groot mogelijke groep leden van de Zaanse gemeenschap toegang te bieden tot informatie, kennis en cultuur. De Bieb heeft als kerntaken leesbevordering en bevordering van mediawijsheid voor de jeugd en jongeren en toegang bieden tot (digitale) informatie voor kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, volwassenen die buiten het arbeidsproces staan en/of digitaal minder vaardig zijn.

De Bieb waardeert de inzet van haar vrijwilligers enorm en biedt hen als dank voor hun inzet:

De Bieb voor de Zaanstreek heeft organisatiebrede en functiespecifieke competenties. De organisatiebrede competenties leveren een bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie en dragen de waarden van De Bieb uit.

 • De vrijwilliger handelt naar de wensen en behoeften van de klanten zonder het belang van De Bieb te kort te doen.
 • De vrijwilliger is zich bewust van de eigen rol en positie als vrijwilliger.

Affiniteit met de doelgroep: jeugd, jongeren, kwetsbare groepen en/of senioren

 • De vrijwilliger toont interesse in de persoonlijke situatie en/of andere culturen.
 • De vrijwilliger deelt kennis en ervaring met collega vrijwilligers.
 • De vrijwilliger gaat bewust om met informatie die hij/zij ziet, hoort en krijgt m.b.t. het vrijwilligerswerk.

Wij willen een veilige omgeving bieden voor onze deelnemers, vrijwilligers, klanten en medewerkers. Wij vragen daarom aan al onze vrijwilligers om een kopie van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) digitaal aan te leveren.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie of taak. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG af.
U ontvangt per mail bericht van Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) om het VOG-aanvraagformulier te controleren en te ondertekenen met uw DigiD.

Onze vrijwilligers zijn werkzaam op locaties in de hele Zaanstreek waaronder vestigingen van De Bieb, basisscholen en Sociaal Wijkteams.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.