56160422-3518-43ac-9644-d1ea6688475f jobdigger

Datamanager

Functieomschrijving

Datamanager

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Het centrum combineert daarvoor topzorg en topresearch in een nationaal kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Overleven met kwaliteit van leven, daar draait het om! Binnen het Trial- en Datacentrum zijn we op zoek naar een datamanager.

Werkzaamheden

Een datamanager bij Het Prinses Máxima Centrum is bezig met het verzamelen en aanleveren van gegevens voor diverse behandel- en studieprotocollen en Basisregistratie. Er is sprake van meerdere, gelijktijdige onderzoeken met complexe gegevensverzamelingen.


Taken en verantwoordelijkheden

Voorbereiden en organiseren van datamanagement

 • Het actief deelnemen aan initiële site visits;
 • Het signaleren en helpen oplossen van knelpunten;
 • Interne afspraken maken inzake datamanagement;
 • Registreren en randomiseren van patiënten;
 • Controleren van de in- en exclusiecriteria en overige toelatingscriteria;
 • Aanmelden patiënt bij de verrichter van het onderzoek of behandelprotocol;
 • Informeren van de artsen over randomisatieprocedure en uitslag.

Verzamelen, coderen en registreren van gegevens

 • Het vastleggen van de vereiste gegevens in CRF's (papier of digitaal), door het verzamelen, coderen en vertalen van medische gegevens uit het patiëntendossier;
 • Tijdig aanleveren van ingevulde CRF's, SAE's etc aan de verrichter van het onderzoek;
 • Het oplossen en tijdig beantwoorden van queries vanuit de verrichter van het onderzoek;
 • Het documenteren en archiveren.

Bewaken voortgang en kwaliteit dataverzameling

 • Het controleren, signaleren en terugkoppelen aan de betreffende persoon indien afgeweken wordt van de GCP, de WMO of het onderzoeksprotocol;
 • Bijdragen aan implementatie van lokale datamanagement SOPs door het checken van de SOPs, aangeven van mogelijk wijzigingen ter verbetering van de procedures, en op de hoogte blijven van veranderingen;
 • Het ondersteunen van monitorvisits;
 • Het coördineren van het verzenden van brongegevens zoals PA-coupes en fotocd-roms door andere afdelingen ten behoeve van externe review.

Algemene informatievooziening

 • Het geven van voorlichting aan artsen over protocollen, vooral gericht op randomisatieprocedure en SAE meldingen.

Verrichten van overige werkzaamheden

 • Neemt deel aan relevante besprekingen en bijeenkomsten over voortgang, procedures, bijzonderheden etc;
 • Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied van oncologie datamanagement door onder ander volgen van bij- en nascholing.

Persoonsprofiel

Opleiding en ervaring:

 • (Para) medische HBO-opleiding;
 • Beheersing algemene medische terminologie;
 • affiniteit met het onderzoeksgebied Kinderoncologie;
 • Kennis van richtlijnen GCP.

Competenties en vaardigheden

 • Is accuraat en systemisch;
 • Handelt vanuit het belang van patiënt en ouders;
 • Weet zich snel in een nieuwe rol te voegen en speelt effectief in op veranderende situaties;
 • Blijft effectief presteren onder druk;
 • Handelt anticiperend in plaats van afwachtend;
 • Werkt op de grens van wat bekend is en wat kan, en weet deze grenzen te verleggen;
 • Weet anderen in staat te stellen hun werk naar beste kunnen te doen;
 • Is zelfkritisch en zoekt actief naar mogelijkheden eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen;
 • Is in staat feedback te geven en te ontvangen;
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen;
 • Is zich bewust van de omgeving en speelt in op de behoeften van anderen;
 • Is duidelijk en constructief naar collega's.

Werken bij het Prinses Maxima Centrum

 • Het Prinses Máxima Centrum valt onder de CAO Ziekenhuizen;
 • Het centrum hanteert werkweken van 36 uur. De functie is voor 36 uur per week;
 • Het betreft een aanstelling voor een jaar;
 • De functie valt in FWG 50 van de cao ziekenhuizen, het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.