4eddcaf8-6386-47bb-894c-653e6082981a jobdigger

Vrijwilligers

Functieomschrijving

In het pand wonen ook één of meer hoofdbewoners, dat zijn geen hulpverleners maar vrijwilligers die meewonen in de groep. Waar nodig zorgt dat voor daarmee wordt zijn er gewone buren die net wat meer doen en aanspreekbaar zijn voor de dingen die je ook van een aardige buurman mag verwachten. Naast de hoofbewoner zijn er meer vrijwilligers actief. Zo kunnen maatjes helpen bij het ordenen van de administratie of om mee te gaan sporten. Het ondernemen van activiteiten met een maatje draagt bij aan de normalisering van de situatie. Aan 'Herstel van het gewone leven', wat het Leger de Heils als motto voert.
Ambulante hulpverleners van het Leger des Heils sluiten daar op aan om met hun cliënt te werken aan een traject gericht op zelfstandigheid. Want het blijft een Pitstop waar je niet langer dan nodig blijft. Zo komt er plaats voor een ander die ook een Pitstop nodig heeft.

Tijdelijke woonvoorziening voor mensen die vastlopen
Pitstop: zo lang als nodig, zo kort als kan

1. Een plek in de eigen wijk in Amersfoort, Nieuwegein, Zeist of Woerden
2. Doelgericht werken aan herstel met behulp van vrijwilligers en professionals Snelle doorstroom door optimale ketensamenwerking

De pijlers van de Pitstop

1. Direct een plek
De Pitstop is een kleinschalige, tijdelijke woonplek voor mensen die (dreigen) vast te lopen en een nieuwe start willen maken. De ambitie is dat ze er meteen terecht kunnen; er is geen wachtlijst. Binnen de veilige omgeving van de Pitstop wordt verdere achteruitgang voorkomen en werken mensen aan herstel van het normale leven. Het verblijf is tijdelijk: maximaal zes maanden,
2. Eigen vertrouwde buurt
Een nieuwe start maken gaat het best in de eigen wijk, dorp of stad. Zodat sociale contacten en alles wat vertrouwd is in stand kan blijven. Er zijn al Pitstops in Nieuwegein, Woerden, Zeist en Amersfoort.
3. Vangnet van vrijwilligers
De hoofdbewoner van een Pitstop is een vrijwilliger. Hij biedt zijn medebewoners een luisterend oor, draagt bij aan een goede sfeer en heeft een signalerende functie richting de professionele hulpverleners. Ook koppelt hij Pitstoppers aan maatjes met wie ze samen een hobby kunnen uitoefenen of die hen kan helpen met administratieve zaken.
4. Kleinschalige structuur
De mini-samenleving van een Pitstop helpt mensen opnieuw een weg te vinden en hun positie te bepalen. Door samen te leven en ervaringen te delen, zijn zij ook elkaar tot steun.
5. Professionele begeleiding op maat
Ambulante begeleiding wordt op maat ingezet en veert mee met de situatie van het moment. .
6. Doelgericht werken aan herstel
Om niet tussen wal en schip te vallen, is een optimale samenwerking met de gemeente, het sociaal team en de woningcorporaties nodig. Binnen de Pitstop wordt daar werk van gemaakt, met als doel een zo snel mogelijke doorstroming.
7. Uitzicht op zelfstandigheid
Pitstop: Zo lang als nodig, zo kort als kan. Om de gewenste uitstroom te kunnen realiseren is het nodig dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen die (weer) zelfstandig verder kunnen.

Deskundigheid op maat

Wij zetten onze deskundigheid op maat in. Wij hebben expertise van het voorkomen van dak- en thuisloosheid, opvoed- en opgroeiproblematiek, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Mocht onverhoopt meer zorg, dan wel 24-uurs opvang nodig zijn, dan kan zeven dagen in de week teruggevallen worden op de zogenaamde time-out bedden van Leger des Heils Midden Nederland.

Aanmelden

Voor Woerden, Nieuwegein, Zeist en Stichtse Vecht:
Voor Amersfoort en Veenendaal:
Telefoon:

Pitstop in uw gemeente

Wilt u ook een Pitstop in uw gemeente? Neem dan contact op met via

Downloads

Pitstop praatplaat def.pptx

Wil jij hoofdbewoner worden van Pitstop Zeist?

Leger des Heils Midden Nederland
Aïdadreef 8
3561 GE Utrecht
T

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.