4c501731-a381-4ee2-a6a7-1672abed3452 ndp

Jeugdprofessionals 2x 24 uur, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Functieomschrijving

Het IMW is op zoek naar een enthousiaste collega die van aanpakken weet en passie heeft om te werken met gezinnen, kinderen en jongeren. Een professional die zich als een vis in het water voelt in de dorpen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en die expert is in communicatie en samenwerken op alle niveaus in de samenwerkingsketen: van professioneel tot vrijwillig tot ervaringsdeskundigheid enz.

In deze functie werk je als jeugdprofessional maar ben je óók het vaste, zichtbare aanspreekpunt op (voor) scholen, (basis en/of VO) peuterspeelzalen/kinderdagverblijven etc.

Jeugdprofessionals

2 x 24 uur

Met ingang van 1 januari 2020

Over Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Samen met Gilze en Rijen vormen de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau de ABG-gemeenten die op bestuurlijk niveau samenwerken. Binnen de ABG-gemeenten wordt met organisaties die werkzaam zijn in deze gemeenten op inhoud en proces steeds meer en intensiever samengewerkt. Present en zichtbaar zijn, het realiseren van dorpsteams waarin professionals van verschillende organisaties hun krachten bundelen en hun expertise inzetten ten behoeve van het welzijn van de bewoners is een ontwikkeling die volop gaande is. Hiermee wordt gezamenlijk de vrij toegankelijke basisondersteuning in de dorpen vormgegeven. De jeugdprofessional levert daar een eigen bijdrage aan.

Doel van de functie

 • Het realiseren van basis-ondersteunende activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen regie, stimuleren eigen oplossend vermogen, het versterken van het sociale netwerk van jeugdigen, gezinnen en jongeren;
 • Het versterken van opvoedvaardigheden en het creëren van goede pedagogische omstandigheden in het gezin;
 • Het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen en de dialoog hierover kunnen voeren;
 • Bereikbaar, aanwezig en zichtbaar zijn op vindplaatsen zoals scholen, kinderopvang, buurthuizen en sportverenigingen om goed in te kunnen spelen op vraagstukken die daar leven. Bijvoorbeeld met een collectief aanbod of door het zelf uitvoeren of organiseren van de juiste ondersteuning bij individuele vragen;

De vrij toegankelijke basisondersteuning voor jeugdigen en gezinnen bestaat uit o.a.

 • Het bieden van lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of verzorgers/ouders gericht op het verminderen, stabiliseren of leren omgaan met opvoed- en opgroeiproblemen;
 • Individuele preventie: informatie en advies geven aan jeugdigen, ouders/verzorgers, het netwerk en andere vrijwilligers of professionals;
 • Collectieve preventie: het verzorgen van trainingen en voorlichting over verschillende thema’s die door zowel de basisondersteuning als gemeenten worden geïnitieerd;
 • Talentontwikkeling: oog hebben voor talenten van kinderen en helpen deze verder te ontwikkelen en te ontplooien gebruik makend van hulpbronnen in de buurt, wijk, omgeving, netwerk;
 • Wanneer het oplossen van de hulpvraag langdurig en complex is of dreigt te worden kan worden opgeschaald naar/via het sociaal team van de ABG-gemeenten;

Wat verwachten we van jou?

 • Je werkt methodisch, procesmatig, doelgericht en stelt samen met het gezin of de jongere een plan van aanpak op. Je kiest voor een open en positieve insteek;
 • Je werkt outreachend wanneer een kind in de knel komt en motiveert ouders om hulp te aanvaarden;
 • Je werkt systeemgericht en coacht ouders en/of jeugdige zowel preventief als bij complexe vraagstukken gericht op versterken zelfredzaamheid; je betrekt het netwerk actief hierbij en zorgt dat de regie bij ouders blijft;
 • Je hebt oog voor risicofactoren en signalen van onveiligheid en gebruikt meldcode en afwegingskader. Daarnaast handel je adequaat en voer je het gesprek hierover met alle betrokkenen. Je kunt veiligheidsplannen maken met het gezin/de jongere;
 • Samen met twee andere jeugdprofessionals vorm je een team die aansluit bij en de verbinding houdt met de dorpsteams;
 • Je werkt samen met scholen, partners in de buurt/wijk, professionals en vrijwilligers en onderhoudt dit netwerk actief;
 • Je kunt je uitstekend schriftelijk uitdrukken voor verslaglegging, registratie en dossiervorming ten behoeve van het begeleidingsproces;

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ;
 • Ervaring met opgroeien, ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen;
 • Kennis en ervaring met (complexe) gezinssystemen, psychische problematiek bij ouders en/of jeugdigen, effecten op individuele gezinsleden;
 • Ervaring met motiverende gesprektechnieken, oplossingsgericht werken (OGW), versterking sociaal netwerk, Signs of Safety;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, privacywetgeving, meldcode);
 • Basiskennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, pedagogiek, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Affiniteit met kwetsbare gezinnen, jongeren, migranten;

Wij bieden

 • Een nieuw team van jeugdprofessionals gericht op de dorpen maar daarnaast maak je ook onderdeel uit van het IMW-jeugdteam;
 • Intervisiebijeenkomsten binnen het IMW met meerdere werksoorten;
 • Individuele coaching bij specifiek vragen;
 • Boeiend en afwisselend werk in de ABG-gemeenten waar nog veel ontwikkeld kan worden;
 • Een mooie, landelijke omgeving waar je een paar keer per week doorheen rijdt en van mag genieten;
 • Een organisatie die oog heeft voor personeel en je volop ontwikkelingskansen biedt;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 9;

Reactietermijn

Heb je vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met:

Millie Broers, mbroers@imwbreda.nl 06-22566288, manager IMW

De inschrijftermijn voor deze vacatures sluit op maandag 21 oktober 2019 09.00 uur

Sollicitatiegesprekken

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar vacatures@imwbreda.nl  t.a.v. de heer J. Berkhout, bestuurder IMW o.v.v. sollicitatie jeugdprofessional ABG

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 25 oktober. Je ontvangt hierover schriftelijk of per mail een uitnodiging.

Bij selectie word je gevraagd een VOG te overleggen.