4bc490b1-67f2-4706-8346-33939a9adca8 jobdigger

Pedagogisch Medewerker

Functieomschrijving


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie.
Binnen de productgroep Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en Jeugd (WMJ) in de werkgebieden in Oost, werken we in multidisciplinair samengestelde teams, gebiedsgericht en integraal.

Sociaal raadslieden maken onderdeel uit van een gebiedsteam van maatschappelijke dienstverleners en participatiemedewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het geven van informatie en advies op een breed sociaal juridisch terrein, zowel individueel als in groepen. Dat zijn vooral ouderen en mensen met weinig opleiding, een laag inkomen, weinig zelfredzaamheid en mensen met een beperking.

- De dienstverlening aan de klanten optimaliseren door o.a. nauw samen te werken met collega's van Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie. - Informatie geven over financiële, administratieve, juridische vragen, vraag en motivatie van de klant inventariseren en analyseren om dit vervolgens samen om te zetten in een actie. - Informatie en advies geven over wet- en regelgeving en de rechten en plichten van de klant. - Concrete dienstverlening leveren gericht op zelfredzaamheid van de klant, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. - Gesprekken organiseren en uitvoeren in samenwerking met WPI (Dienst Werk Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam) met uitkeringsgerechtigden

- Je hebt kennis/ervaring op het sociaal-juridisch terrein met een passende HBO/WO opleiding. - Je bent een positief ingestelde medewerker die goed kan samenwerken met collega's sociaal raadslieden en schuldhulpverleners, maatschappelijke dienstverleners en participatiemedewerkers. - Je sluit met je communicatie aan op de mogelijkheden en belevingswereld van de klant, daar waar mogelijk kan je klanten vaardigheden aanleren om het in de toekomst zelf te regelen. - Je bent in staat en vindt het leuk om mee te denken over beleid binnen het werkveld en kunt nieuwe voorstellen uitwerken.


Je ontvangt een contract voor bepaalde tijd (1 jaar) en salaris conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 met een minimum van € 2.676,- en een maximum van € 3.742- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week. Een goede pensioenvoorziening, een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget behoren tot de arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met , , per telefoonnummer of mail: . Solliciteren kan tot en met 22 november via de website van Dynamo, www.dynamo-amsterdam.nl .

De eerste gesprekken worden gevoerd op 2 december en de tweede gesprekken met geselecteerde kandidaten op 9 december.


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.


voor 17 uur per week, verdeeld over 3 dagen (ma, di, do)


Je hebt zin in de dag, er staan leuke activiteiten in de planning. De eerste kinderen komen over een kwartier en je zorgt met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet. De afgelopen dagen hebben jullie met de kinderen spelenderwijs activiteiten gedaan binnen het thema verkeer. Vandaag gaan jullie in het kringgesprek hierover verder praten en daarna ga je op de buitenspeelplaats met de kinderen oefenen met stoppen voor rood en doorgaan bij groen. Je signaleert dat er nu onvoldoende tijd is om de ouder goed te woord te staan en maakt een afspraak voor later die dag. Samen met jouw collega verdeel je de taken rondom groeps- en ouderbetrokkenheid activiteiten. Als hbo'er op de groep heb je een extra verantwoordelijkheid in het bevorderen van het opbrengstgericht werken binnen de voorschool en het verhogen van de kwaliteit op de groep. Na een goed overleg met jouw collega over het groepsplan waarin de acties voor de komende dagen zijn afgestemd, sluit je de dag af. Weer een (waarde)volle dag als pedagogisch medewerker hbo van de voorschool!


Een verantwoordelijke, dynamische en leerzame functie binnen een enthousiaste organisatie met veel ontwikkelmogelijkheden.

Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor VVE en Hbo'er op de groep.

Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5 uur en 20 minuten in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

Deze hbo-functie is ingeschaald in salarisschaal 7 met een minimum van € 2.333,- en een maximum van € 3.089,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Cora Geijtenbeek, per telefoonnummer (ma t/m do).

Dynamo biedt in Amsterdam een compleet aanbod van welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Dynamo stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo heeft 36 voorscholen in Amsterdam, waar kinderen van twee tot vier jaar zich spelenderwijs voorbereiden op het basisonderwijs, en een buitenschoolse opvang locatie. Dynamo heeft locaties in de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum.

Dynamo heeft een duidelijk doel als het gaat om de opvang van kinderen: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Amsterdam zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan. De samenwerking met scholen is intensief en Dynamo neemt actief deel aan het vormen van een aantal integrale kindcentra (IKC's).

Dagelijks werken de 150 medewerkers van Dynamo kinderopvang samen hard aan het leveren van de allerbeste opvang. Want kwaliteit is belangrijk en een goede naam krijg en houd je niet voor niets al zo'n lange tijd. De medewerkers op het Servicebureau ondersteunen de medewerkers op locatie bij hun werkzaamheden.

Voor de afdeling klantcontact zoekt Dynamo een coördinator kindplanning voor 32 uur per week.


Als coördinator kindplanning ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en klantvriendelijk plannen van kinderen voor een aantal locaties en de aansturing van een team van drie planners. Samen met je collega kindplanners zorg jij ervoor dat zoveel mogelijk kinderen een plekje kunnen krijgen op één van de voorscholen en de BSO van Dynamo.

- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hele planningsproces, van eerste klantcontact tot plaatsing, van een aantal locaties. - Je maakt elke maand een bezettingsrapportage voor alle locaties en bespreekt die met de manager voorscholen/kinderopvang en met de teamleiders. - Je hebt regelmatig overleg met de vier teamleiders om te bespreken hoe jullie samen de bezetting op hun locaties kunnen optimaliseren. Dan zorg jij ervoor dat die aanpassingen netjes en op tijd worden gedaan binnen het planningspakket. Je krijgt bij Dynamo alle ruimte om met je team en de teamleiders te doen wat nodig is om ouders zo goed mogelijk te bedienen.
We bieden je dus een uitdagende baan, waarin je de verantwoordelijkheid voor je team combineert met inhoudelijke uitdagingen.

- Je hebt altijd ideeën over hoe je jouw werk en dat van je collega's nog leuker en slimmer kunt maken en maakt mensen makkelijk enthousiast over je ideeën. - Je bent super klantvriendelijk, staat altijd klaar als collega's of ouders een vraag of probleem hebben.


Bij Dynamo ga je werken in een omgeving waarin je je nooit zult vervelen, met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Bij een organisatie die kinderopvang en voorscholen plaatst in een breder perspectief (zorg van 0 tot 100). De organisatie is volop in ontwikkeling en steeds op zoek naar nog meer kansen om kinderen een goede start te geven.

Dynamo biedt een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan, met intentie tot verlenging. Inschaling vindt plaats in schaal 9 van de cao kinderopvang en is afhankelijk van je kennis en ervaring.

Schrijf dan vandaag nog een inspirerende motivatie en stuur deze met je cv naar .

De werving van deze vacature is op basis van exclusiviteit uitbesteed aan KEKZ, acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en Jeugd.


Je hebt zin in de dag, er staan leuke activiteiten in de planning. De eerste kinderen komen over een kwartier en je zorgt met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet. De afgelopen dagen hebben jullie met de kinderen spelenderwijs activiteiten gedaan binnen het thema verkeer. Vandaag gaan jullie in het kringgesprek hierover verder praten en daarna ga je op de buitenspeelplaats met de kinderen oefenen met stoppen voor rood en doorgaan bij groen. Je signaleert dat er nu onvoldoende tijd is om de ouder goed te woord te staan en maakt een afspraak voor later die dag. Samen met jouw collega verdeel je de taken rondom groeps- en ouderbetrokkenheid activiteiten. Als hbo'er op de groep heb je een extra verantwoordelijkheid in het bevorderen van het opbrengstgericht werken binnen de voorschool en het verhogen van de kwaliteit op de groep. Na een goed overleg met jouw collega over het groepsplan waarin de acties voor de komende dagen zijn afgestemd, sluit je de dag af. Weer een (waarde)volle dag als pedagogisch medewerker hbo van de voorschool!

Een verantwoordelijke, dynamische en leerzame functie binnen een enthousiaste organisatie met veel ontwikkelmogelijkheden.

Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor VVE en Hbo'er op de groep.

Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5 uur en 20 minuten in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

Deze hbo-functie is ingeschaald in salarisschaal 7 met een minimum van € 2.333,- en een maximum van € 3.089,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Cora Geijtenbeek, per telefoonnummer (ma t/m do) .

Van koffie-inloop tot hulp en advies, van yogales tot buurtrestaurant, van zorg voor nieuwe Amsterdammers tot sollicitatietraining…. 500 vrijwilligers van onze welzijnsorganisatie zetten zich er dagelijks voor in dat iedereen aandacht krijgt.

De VR vertegenwoordigt alle vrijwilligers van Dynamo, zoekt vrijwilligers en begeleiders op, geeft signalen door en overlegt vier maal per jaar met de directeur over alles wat vrijwilligers aangaat.


Stuur ons je motivatie en cv via en wij nodigen je uit voor een nadere kennismaking.


Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers worden er lessen gegeven op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavond. Vanaf september 2019 zijn we op zoek naar een taaldocent voor een avond per week.

- En die beschikbaar is voor een avond in de week (dinsdag of donderdag van 19.30 - 21.30).


Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers worden er lessen gegeven op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavond. Vanaf september 2019 zijn we op zoek naar een ondersteuner voor een avond per week.


Nieuwe deelnemers melden zich bij jou aan en jij neemt een intake met ze af om te kijken in welke groep ze kunnen.


Er zijn veel mensen die extra hulp nodig hebben en niet altijd in staat zijn om zelf klusjes te doen in huis of in de tuin. Met een tuin- en klussendienst in Watergraafsmeer willen we mensen die dat nodig hebben hulp aanbieden met deze klusjes. Zo kun je in contact komen met buurtbewoners en je bezig houden met klussen in huis!


Er zijn veel mensen die extra hulp nodig hebben en niet altijd in staat zijn om zelf klusjes te doen in huis of in de tuin. Met een tuin- en klussendienst in Watergraafsmeer willen we mensen die dat nodig hebben hulp aanbieden met deze klusjes.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.