45f4d343-cc97-4b4a-82c6-f60e3717fc87 jobdigger

Vrijwilliger Binnen Project

Functieomschrijving


• De mantelzorger wegwijs maken op het gebied van financiën, voorzieningen, regelgeving en online informatie
• Een luisterend oor bieden aan mantelzorgers
• De mantelzorger coachen bij timemanagement
• De mantelzorger coachen in het versterken van zijn/haar netwerk formeel en informeel
• De mantelzorger coachen om tijd voor zichzelf te maken d.m.v. een hobby of andere activiteit
• De mantelzorger coachen een veilige plek voor hem/haar te creëren
• De mantelzorger adviseren bij (innerlijke) conflicten, dillema's en gevoelens van onmacht.

Selectiecriteria en procedure
Vaardigheden of werkniveau nodig voor de mantelzorgcoachfunctie:
• Minimaal MBO-4 denkniveau
• Is minimaal één dagdeel per week beschikbaar (4 uren)
• Luistert onbevooroordeeld en actief naar de vraag van de mantelzorger
• Heeft een vriendelijke en respectvolle persoonlijkheid
• Heeft de vaardigheid om goed om te kunnen gaan met emoties
• Gaat vertrouwelijk met informatie om
• Maakt de mantelzorger wegwijs in de wijk d.m.v. digitale buurtplatforms en participatie
• Ondersteunt mantelzorgers bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk (formeel en informeel)
• Heeft basiskennis van voorzieningen, organisaties en regelgeving in het algemeen en specifiek met betrekking tot mantelzorg
• Bereikt nieuwe mantelzorgers in Amsterdam Watergraafsmeer, Oud-Oost en IJburg
• Is ambassadeur van Dynamo richting formele & informele partijen in Amsterdam Watergraafsmeer, Oud-Oost en IJburg
• Is communicatief vaardig
• Heeft het vermogen om een vertrouwensrelatie op te bouwen
• Staat open voor nieuwe inzichten en levenswijsheid
• Heeft kennis van Word, Exel en internet

De begeleiding bij deze werkzaamheden bestaat uit:
• Taakgerichte ondersteuning
• Intervisies
• Voortgangsgesprekken
• Inwerk/introductieprogramma en deskundigheidsbevordering: Dynamo biedt een training op maat, 2 maanden inwerkperiode en mogelijkheid tot scholing

Taakafbakening
De cliëntondersteuner/project coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, onderhoudt contacten met cliënten en mantelzorgcoaches en begeleidt de mantelzorgcoaches.
De mantelzorg coach informeert de coördinator over de trajecten.
De teamleider is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van het project.

Werktijden en uren
• Minimale inzetbare uren die Dynamo vraagt voor het project is één dagdeel per week

Onkostenvergoeding
Vrijwilligerswerk is onbezoldigd. Onkosten die voor de uitvoering van het werk worden gemaakt, worden vergoed. Maximaal €5,- per dagdeel.
De mantelzorgcoach vult hiervoor het "declaratieformulier vrijwilligers" in. De volgende onkosten komen voor bovenstaande vrijwilligersfunctie in aanmerking voor vergoeding:
• Reiskosten
• Telefoonkosten

Account
Wanneer de mantelzorgcoach is geregistreerd kan er via de helpdesk een standaard account worden aangevraagd door de cliëntondersteuner.
De mantelzorgcoach werkt in overleg met de betreffende cliëntondersteuner /coördinator en informeert hen over de voortgang van de gesprekken met de mantelzorger.

Praktische afspraken
Proeftijd: 2 maanden, einde proeftijdgesprek plannen
Opzegtermijn: Één maand

Dynamo begeleiders
Naam: Pieter Zanen
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.