33780792 ndsm

Gemeentelijk Interventie Specialist

Functieomschrijving

Langhenkel-Talenter heeft een opdracht beschikbaar voor een gemeentelijk interventie specialist voor 24 tot 36 uur per week per januari 2020 tot november 2020 in de regio Zuid-Holland. 

Wat ga je doen?

 

Er wordt regelmatig aan de gemeente gevraagd om oplossingen te bieden bij complexe casussen in het sociaal domein. Deze vragen kwamen voorheen terecht bij beleidsmedewerkers. Om als gemeente goede inschattingen te kunnen maken wat er nodig is – zowel op korte als op lange termijn – hebben we de juiste expertise nodig. De Sociaal Pontonnier en Re-integratie officier hebben mandaat en de opdracht van het college van B&W om bij complexe casuïstiek samen met partners doorbraken te regelen en te signaleren waar beleid anders moet om knelpunten in de toekomst te voorkomen. Als dat nodig is neemt de gemeente ook tijdelijk de procesregie over.

Als Gemeentelijk Interventie Specialist ben jij vanuit de gemeente inzetbaar wanneer er een complexe persoonsgerichte aanpak nodig is met focus op de doelgroepen ex-gedetineerden en gezinnen. Binnen de tijdelijke functie is het aan jou de taak om in korte tijd in kaart te brengen welke gemeentelijke instrumenten en routes op de leefgebieden ingezet kunnen worden en kun jij hier advies over geven. Bij onze aandachtshuishoudens spelen meerdere problemen op diverse levensgebieden tegelijk. Problemen van deze gezinnen zijn complex, met elkaar verweven en gaan vaak van de ene generatie op de andere. Een intensieve samenwerking over de domeinen heen is hierbij nodig om tot oplossingen te komen. Vaak zijn alternatieve oplossingen en doorbraken nodig.

Jij gaat die samen met professionals van betrokken partijen, zoals uitkeringsinstanties, schuldhulpverlening, woningcorporaties, hulpverlening, politie, school en werkgevers,  bedenken en regelen. Je neemt de casus niet over van de betrokken partijen maar je hebt de procesregie en het overzicht. Je bent in staat om regels naast je neer te leggen als dat nodig is, maar weet ook de ruimte en de regels te vinden en te benutten. Je gaat deel uitmaken van het kernteam Veiligheid en Kabinet waarin je vooral veel samenwerkt met de sociaal pontonnier en de re-integratie officier. Daarnaast heb je op casusniveau nauw contact met collega's zorg, jeugd en wijken. Casussen komen binnen via een organisatie of mensen melden zichzelf. Je kunt snel beoordelen wanneer jouw inzet écht nodig is en wanneer je gemotiveerd doorverwijst.

 Werkzaamheden

 • In kaart brengen van (gemeentelijke) instrumenten en route op het gebied van school, werk, zorg, inkomen, wonen, schulden, identiteitsdocumenten en bestuurlijke maatregelen;  
 • Je vertegenwoordigt de gemeente en adviseert in overlegvormen zoals het Zorg & Veiligheidshuis of GGD, waar de casussen zijn belegd. Het betreft complexe casuïstiek zoals multiprobleem gezinnen of ex-gedetineerden waarbij een intensieve samenwerking over de domeinen heen nodig is;
 • Je legt verbanden met bestaande overlegtafels en/of aanpakken binnen de gemeente en brengt een casus onder op de best passende plek;
 • In overleg  met de re-integratie officier en sociaal pontonnier schat je in wanneer er opschaling nodig is voor partners die op gesloten gemeentelijke deuren stuiten, je schaalt indien nodig tijdig op, signaleert knelpunten en neemt initiatieven hierop;
 • Je rapporteert en registreert over casuïstiek en signaleert knelpunten op thema's of samenwerking.

Functie-eisen

 • Je bent een creatieve, snelle en 'out of the box' denker die weet van aanpakken met minimaal hbo werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Je bent in staat om effectief te overleggen en om de voorzittersrol te vervullen in een casuïstiekoverleg;
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met de jeugdhulpverlening, het sociaal domein op het gebied van school, werk/ dagbesteding, schuldhulpverlening, inkomsten, huisvesting, bestuurlijke maatregelen (aanpak overlast) en gebiedsgerichte zorg;
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Te denken valt aan politie, justitie, reclassering, maatschappelijk werk, penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg en woningcorporaties. Je bouwt aan netwerken waarin samenwerking centraal staat;
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met het werkterrein zorg en veiligheid;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.

Heb je interesse? reageer dan uiterlijk maandag 6 januari met een korte motivatie en cv.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.