33746916 ndsm

Projectleider procesregie

Functieomschrijving

Over het Programmateam Transformatie Jeugd Utrecht West
In het kader van de transformatie van de jeugdhulp is er in de regio Utrecht-West een programma gericht op minder zorgstapeling, minder uithuisplaatsingen en meer opgroeien in een gezin(svorm). Er zijn drie programmalijnen: passende hulp, gezinsvormen en duurzame ondersteuning. Binnen passende hulp valt het project procesregie. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, projectleiders en -coördinatoren en jeugdhulpverleners. Gemeente Stichtse Vecht is gastgemeente voor het regionale programma. Aan procesregie nemen De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden deel.

Project procesregisseurs
Vanaf het derde jeugdhulptraject, zien we dat de uitstroom uit jeugdhulp afvlakt. Hoe meer trajecten in jeugdhulp, hoe groter de kans dat er nog een traject zal volgen. De gemeente verliest gaandeweg het zicht en grip op deze jongeren. Om dit te doorbreken experimenteert ze met het inzetten van een gemeentelijk procesregisseur bij het vierde traject. Er wordt op rij zet gezet welke hulp de jeugdige en het gezin al hebben gehad, waarom en of het heeft geholpen. Doel is om perspectief te bepalen, (alsnog) het netwerk te (laten) betrekken, belangrijke anderen (JIM) in te zetten en te streven naar in één keer de juiste hulp inzetten om te komen tot verbetering of stabiliteit en duidelijkheid (matched care). Er moet een afwegingskader worden ontwikkeld voor het beoordelen van de ingezette hulp en cliëntprofielen om te bepalen bij welke jeugdigen op welk moment in hun zorgtraject procesregie van meerwaarde is. Het lectoraat van de HU is betrokken bij het project om de werkzame elementen en werkwijze van de procesregisseur te achterhalen en om kwalitatief onderzoek te doen naar het verwijsgedrag van de verwijzers (eerste t/m vierde traject). De projectleider procesregie legt verantwoording af aan de programmamanager.

Functie-inhoud

 • Stuurt de gedragswetenschapper en procesregisseur aan;
 • Maakt afspraken met de deelnemende gemeenten (onder andere over privacy, registratie, communicatie, aanlevering van cliënten en analyse van data);
 • Stuurt de onderzoeker cliëntprofielen aan (kwantitatief onderzoek, stagiaire Universiteit Utrecht);
 • Is verantwoordelijk voor tussen- en eindrapportages;
 • Is opdrachtgever voor de Hogeschool Utrecht (lectoraat jeugd) en stuurt bij waar nodig;
 • Neemt deel aan het teamoverleg transformatie jeugdhulp Utrecht-West;
 • Werkt samen met de andere projectleiders binnen de ‘programmalijn passende hulp’ om van elkaar te leren en de krachten te bundelen om de relevante programmadoelen te halen;
 • Is verantwoordelijk voor de programmabegroting.

Functie-eisen

 • Afgeronde relevante Universitaire opleiding (masterniveau)

Aantoonbare ervaring:

 • Binnen gemeentelijke organisaties – sociaal domein (minimaal 3 jaar);
 • Binnen een jeugdhulpinstelling (minimaal 3 jaar);
 • Met het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
 • Met de hiërarchische aansturing van hoogopgeleide professionals;
 • Met het ontwikkelen van werkprocessen;
 • Als projectleider (minimaal 3 jaar).
Arbeidsvoorwaarden

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s in het sociaal domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 24 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
 • Pensioenregelingen voor een leuke en onbezorgde oude dag;
 • Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer;
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het sociaal domein;
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding;
 • Meerdere trainingen en opleidingen per jaar via het YER Kenniscentrum;
 • Actualiteitencolleges met de nieuwste jurisprudentie en ontwikkelingen.

Bedrijfsprofiel

Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. YER Public is sinds 2013 actief in het sociaal domein. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van meer dan 150 gemeentes in heel Nederland. Door een ruim aanbod aan opdrachten en onze landelijke dekking hebben we altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.