33225330 ndsm

Uitdagende stages Wijkverpleging

Functieomschrijving

 

Wil jij écht iets voor anderen betekenen?

Het werken in de wijk is afwisselend en uitdagend. Steeds meer complexe zorg (denk bijvoorbeeld aan wondverzorging, werken met een infuus, injecteren, katheteriseren en stomazorg) wordt immers zo kort mogelijk in het ziekenhuis en zoveel mogelijk thuis aangeboden. Je streeft er in de verpleging, verzorging en begeleiding van onze cliënten naar om, waar dat kan, de zorg op termijn zelfstandig te laten uitvoeren. 

Je start met een inwerkperiode van drie weken. Je gaat met verschillende collega’s in je wijkteam meelopen om de werkzaamheden je eigen te maken. Na je inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag. Gedurende je stage is er altijd back-up van je jobcoach. Je jobcoach is er voor de dagelijkse ondersteuning op de werkvloer en hij/zij heeft 3,5 uur per week om jou te begeleiden. Deze uren mag je naar eigen inzicht inzetten. 

Wij stellen als eis dat minimaal 50% van je stagetijd cliëntgebonden tijd is. De overige uren kunnen, in overleg met je jobcoach, naar eigen wens en inzicht ingezet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten als het maken van je opdrachten, het deelnemen aan een overleg, met de wijkverpleegkundige mee naar cliëntgesprekken, het bijwonen of geven van een klinische les etc.

Naast je jobcoach zijn er de praktijkcoaches. Zij zijn er voor de praktische organisatie van de stages, het reflecteren op je leerproces en voor het contact met school.

Functie-eisen

Je bent derde- of vierdejaars student van de opleiding VIG, MBO-verpleegkunde of HBO-V.  Je bent enthousiast, je durft verantwoordelijkheid te nemen en wil graag leren!

 

Wij bieden

Als stagiair bij Vierstroom Zorg Thuis ontvang je een stagevergoeding conform de cao VVT en je krijgt een iPad en telefoon in bruikleen om je werk te kunnen doen. 

Bedrijfsprofiel

Medewerkers zien Vierstroom Zorg Thuis als een goede werkgever, zijn zeer betrokken bij de organisatie en voelen zich gewaardeerd om hun inbreng. Mede door het vertrouwen dat ze voelen is Vierstroom Zorg Thuis verkozen tot ´beste werkgever 2018-2019´(Effectory). 

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor het werken in de thuiszorg. In de regio Midden Holland, van Utrecht tot Woerden en van Gouda tot Zoetermeer en vele kleinere plaatsen rondom deze steden, zijn ruim 50 wijkteams actief. Onze medewerkers leveren verzorging en verpleging aan huis en bieden ondersteuning bij ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) van onze cliënten; er wordt geen ondersteuning bij huishoudelijk werk geboden.