32651493 ndsm

Procesregisseur

Functieomschrijving

Hoe ziet een dag eruit?

De dagelijkse praktijk laat zich samenvatten door “geen dag is hetzelfde”. Als procesregisseur in een gebiedsteam ga je aan de slag met meldingen die door collega’s aangenomen en beoordeeld zijn. Je voert gesprekken met de directbetrokkenen (volwassenen én kinderen), je overlegt intern multidisciplinair over het Plan van Aanpak, je organiseert waar nodig hulpverlening en voert overdrachtsgesprekken. Je bent niet bang om ‘iets te vinden’ van wat je ziet en daar zo nodig naar te handelen. Je betrekt betrokkenen bij het proces en zorgt ervoor dat ook voor hen helder is wat er gaat gebeuren en waarom. Vanzelfsprekend registreer je alle handelingen zodat inzichtelijk is wat je hebt gedaan en waarom. Dit werk vraagt om de nodige flexibiliteit: soms moet je direct handelen naar de informatie die je op een bepaald moment krijgt, bijvoorbeeld als er nieuwe zorgen zijn in een lopende casus. Het uitgangspunt is altijd: is er sprake van acute of structurele onveiligheid? En wat kan en moet daaraan gedaan worden?

Functie-inhoud

 • Geeft advies en/of ondersteuning aan burgers en professionals en neemt meldingen aan;
 • Verzamelt informatie en maakt een taxatie van de veiligheid;
 • Voert gesprekken met direct betrokkenen naar aanleiding van een melding of in het kader van een interventie;
 • Stelt veiligheidsvoorwaarden op met direct betrokkenen of stelt een onderzoek in;
 • Trekt conclusies en koppelt de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de gedane interventie terug aan de direct betrokkenen en waar nodig de betrokken professionals;
 • Draagt over indien nodig, naar een andere organisatie (bijvoorbeeld een sociaal wijkteam) en bewaakt, indien nodig, het vervolgtraject door de casus te monitoren;
 • Voert preventieve activiteiten uit zoals bijvoorbeeld het geven van voorlichtingen.

Functie-eisen

 • Afgeronde relevante HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
 • SKJ geregistreerd of de mogelijkheid om een vooraanmelding bij het SKJ te doen;
 • Voor de functie relevante werkervaring;
 • Ervaring met systeemgericht werken;
 • Kennis van de landelijke protocollen en richtlijnen die voor de uitvoering van de maatregelen zijn vastgesteld;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • De bereidheid tot deelname aan 24-uurs bereikbaarheidsdiensten.

Bedrijfsprofiel

Langhenkel-Talenter werkt samen met meer dan 200(!) gemeenten en overige lokale overheden. In samenwerking de gemeenten en overige lokale overheden vullen wij vaste en tijdelijke functies in voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Jij komt dan ook bij één van de gemeenten of overige lokale overheden te werken.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.