32567028 ndsm

Klantmanager Doelmatigheid

Functieomschrijving

Als Klantmanager Doelmatigheid ga je binnen het Werk, Scholing en Inkomen op het gebied van re-integratie voor de inwoners van Zoetermeer aan de slag. De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een klantmanager doelmatigheid vergunninghouders, die het doel van het team Vergunninghouders deelt en gaat helpen uitdragen.

Verder hou je je bezig met de begeleiding van cliënten, begeleiding naar scholing en / of werk. Het is belangrijk dat je je beoogde resultaten behaald. De Gemeente Zoetermeer is op zoek naar Klantmanager die complexe, niet standaard klantsituaties kan aanpakken.

Functie-eisen

  • Je beschikt over een HBO diploma;
  • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager doelmatigheid vergunninghouders in de afgelopen 5 jaar;
  • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als allround klantmanager in de afgelopen 6 jaar;
  • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring ;
  • Je bent proactief en denkt probleemoplossend;
  • Je hebt een aantoonbare werkervaring met de Wet Inburging en de participatie wet.

Bedrijfsprofiel

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn binnen (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor begeleiding naar werk, schuld hulpverleningtoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.