32183340 ndsm

Interim team manager / coach Sociaal Domein

Functieomschrijving

 • Je voert de regie over het organisatieonderdeel Sociaal Domein;
 • De inhoud ligt bij de professionals en de kwaliteit moet door jou bij je medewerkers worden gewaarborgd;
 • Jij bent de manager die een rol speelt in de borging van kwaliteit bij het organisatieonderdeel Sociaal Domein;
 • Jij werkt en denkt vanuit integraliteit en stimuleert procesgericht denken en werken (proceseigenaarschap);
 • Jij hebt beeld bij de veranderende rol van de overheid en visie op de betekenis hiervan voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering;
 • Je kunt “van buiten naar binnen denken”;
 • Je maakt je teams bewust van maatwerk in rolneming en zorgt ervoor dat je medewerkers dit ook waarmaken;
 • Je stelt daarbij inwoners centraal vanuit een overtuiging dat de systeemwereld ondersteunend is aan de leefwereld waarin we samen met inwoners maatschappelijke effecten realiseren en diensten verlenen aan onze inwoners;
 • Je bent een coachende leider en daarbij in staat om situationeel te handelen. Dit alles zodat de medewerkers van je organisatieonderdeel in staat zijn de afgesproken resultaten te behalen, met aandacht voor het speelveld waarin zij zich bewegen;
 • Jij bent verantwoordelijk voor de personele component van je organisatieonderdeel. Dat betekent dat je je bezighoudt met de ontwikkeling van medewerkers, het zorgen voor een veilige werkomgeving en met aandacht voor ziekteverzuimpreventie;
 • Je bent lid van het managementteam dat bestaat uit 3 directeuren en 6 managers/teamcoaches;
 • Naast de rol van manager /teamcoach breng je advies uit aan de directie over de gewenste organisatie en aansturing van het organisatie onderdeel Sociaal Domein voorzien van een implementatieplan.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een opleiding op HBO niveau;
 • Je hebt affiniteit met gemeentelijke beleidsvelden, lokale overheid / bestuur;
 • Je hebt ervaring met coaching van professionals;
 • Je bent mensgericht en een stevige persoonlijkheid met empathische kwaliteiten;
 • Je beweegt gemakkelijk binnen het strategisch niveau van beleid en besluitvorming;
 • Je bent toegankelijk en je hebt een goed invoelingsvermogen, je kunt verschillen overbruggen, over individuele belangen heen kijken en je weet te verbinden;
 • Je bent analytisch, stelt kritische vragen en je kunt sturen op kwaliteit;
 • Je bent integer en wekt vertrouwen bij je gesprekspartners op alle niveaus;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en je kunt gevoelige kwesties bespreekbaar maken zonder te veroordelen of partij te kiezen.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.