32179893 ndsm

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (0,5)

Functieomschrijving

De functie

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige houdt zich vanuit de NAS bezig met de begeleiding en zorgregie van dak- of thuisloze, niet-zelfredzame personen, met complexe problematiek.

Deze zorg en begeleiding wordt geleverd vanuit een multidisciplinair team. Het gaat vaak om mensen die, om allerlei redenen, niet de normale route naar de reguliere zorg of de maatschappelijke opvang kunnen vinden of uit de keten vallen.

De doelgroep bestaat uit (veelal) dakloze mensen met één of meer van de volgende kenmerken:

 • sterk zorg mijdend gedrag, maar wel zorgbehoeftig
 • verslavingsproblematiek
 • psychische- of psychiatrische problematiek
 • sociale – en gedragsproblematiek
 • personen die (mede) door de huidige wet- en regelgeving noodzakelijke aansluiting in de maatschappij missen.       

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige beweegt zich tussen de verschillende ketens en netwerkpartners (Maatschappelijke Opvang, Veiligheidshuis, Jeugd, Veilig Thuis, GGZ, Justitie, VG/Gehandicaptenzorg, Wijkteams, curatieve- en palliatieve zorg e.d.), in het spanningsveld tussen vrijwillige en gedwongen zorg. Het doel is om deze cliënten zo passend mogelijk (weer) te gaan ondersteunen in aansluiting op de hulpvraag vanuit de cliënt. Daarnaast heeft hij of zij een signalerende rol met betrekking tot hiaten in de hulpverlening en gaat hij of zij daar op een creatieve en professionele manier mee aan de slag.

Functie-eisen

Wij komen graag in contact met de SPV-er die:

 • minimaal 3 jaar ambulante werkervaring heeft in de verslavingszorg en/of psychiatrie en in staat is de medische hulpvraag te inventariseren, een zorgplan en een verpleegkundig cliëntdossier te ontwikkelen en uit te voeren;
 • beschikt over inzicht in gebruikersgedrag en daaraan gekoppelde interventies;
 • het OGGZ werkveld en de sociale kaart van Rotterdam kent;
 • beschikt over adequate kennis van de wet- en regelgeving rondom de BOPZ, WLZ, ZVW, WMO en vreemdelingenrecht;
 • affiniteit heeft met de doelgroep en bemoeizorg en beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • een proactieve regierol naar de client kan aannemen, maar ook naar de ketenpartners en de eigen organisatie en die zich bewust is ven de invloed van het eigen handelen op de omgeving;
 • beschikt over een stevige persoonlijkheid die veel overtuigings- en doorzettingskracht heeft om te schakelen en te realiseren wat het beste is voor de cliënten.

We zoeken een teamplayer om met elkaar visie, uitgangspunten en uitdagingen te delen en aan te gaan.

Bedrijfsprofiel

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een organisatie voor maatschappelijke opvang. Wij richten ons o.a. op zorgmijdende inwoners van de stad, meestentijds dak- en thuislozen en verslaafden, vaak met een dubbele diagnose en een complexe achtergrond. Binnen de organisatie werken zo’n 130 medewerkers, 4 stagiaires en een aantal vrijwilligers.

Het Bemoeizorg team van de NAS bestaat uit drie sociaal werkers en een SPV-er.

We zijn op zoek naar een nieuwe collega in de functie van

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE (18 uur)

Het team werkt nauw samen met straatartsen en andere disciplines binnen en buiten de NAS.

Wij bieden:

 • een dienstverband van 18 uur per week, gedetacheerd in het Stedelijk Bemoeizorg Team van de Gemeente Rotterdam;
 • salariëring die afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk.

 

Informatie en sollicitatie:

 • Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter de Jong,  tel: 010-4133929.
 • Indien je belangstelling hebt voor deze functie én aan het functieprofiel voldoet, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief plus CV vóór 8 november a.s. per email naar sollicitaties@nasrotterdam.nl
 • De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 november a.s. op de Vijverhofstraat 35 in Rotterdam.