32098218 ndsm
Teamassistent Gemeente Amsterdam
Bedrijf: Olympia Uitzendbureau
Geplaatst op: vrijdag 18 oktober 2019
Standplaats: Amsterdam
Organisatieomschrijving

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven.

Werken is goed voor mens en samenleving. De gemeente Amsterdam wil iedere bijstandsgerechtigde zo mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Vanuit deze overtuiging werkt het onderdeel Werk aan de re-integratie van Amsterdammers.

Daarbij is werken het doel en participeren de norm. De groep mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komt kan rekenen op ondersteuning. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.

Functieomschrijving

• Regelt afspraken en beheert daartoe agenda’s van betrokken medewerkers;
• Organiseert en agendeert vergaderingen en andere overlegvormen;
• Notuleren tijdens overleggen;
• Verzorgt dossiers, post en/of correspondentie;
• Maakt dossiers aan, zet werkstroom uit, wikkelt deze af en draagt over;
• Bereidt mutaties voor en wikkelt deze af;
• Verwerkt inkomende en uitgaande post voor de afdeling;
• Verzamelt en beoordeelt juistheid en volledigheid van gegevens;
• Stelt standaard correspondentie op;
• Houdt relevante lijsten bij en stelt standaardoverzichten samen;
• Archiveert stukken en beheert het afdelingsarchief;
• Verricht benodigde registratie-, fax- en kopieerwerkzaamheden;
• Verricht ondersteunende werkzaamheden voor de implementatie van personeelsbeheer binnen het team;
• Verzorgt telefoonaanname, verbindt door en/of neemt boodschappen aan;
• Verstrekt volgens procedure algemene informatie;
• Ondersteunt het project gebiedsgericht werken op administratief gebied;
• Voert specifieke taken uit op het gebied van aanvragen en intrekken van (systeem) autorisaties en middelen;
• Ondersteunt de klantmanagers en NUG consulenten op administratief gebied, verwerken van leerwerkplannen, mutatieformulieren, uitstroomrapportages, rapportage overdracht, toekennen premie leerstage, klanten verdelen, aanmelden op contractodes en het versturen van trajectplan.

Wij vragen

Je bent in het bezit van:
• Een relevant MBO-diploma, bij voorkeur MEAO, Schoevers of vergelijkbaar;
• Enige relevante werkervaring.

Deze eigenschappen herken je in jezelf:
• Resultaatgericht handelen
• Communicatieve vaardigheden
• Goed in samenwerken
• Klantgericht handelen
• Analytisch vermogen
• Plannen & organiseren

Arbeidsvoorwaarden

• Een salaris tussen de € 2.106 en € 3.083 bruto per maand op basis van 36 uur afhankelijk van opleiding en werkervaring;
• Een reiskostenvergoeding van 6 cent per kilometer tot maximaal 3,60 euro per dag;
• Een fulltime functie van 36u per week;
• Een tijdelijk contract met kans op verlenging;
• Werken bij een van de beste werkgevers van Nederland, namelijk de gemeente Amsterdam!

Bij Olympia is iedereen welkom. Dus jij ook. Wij helpen dagelijks mannen en vrouwen, van jong tot oud en van iedere afkomst aan een leuke baan. We maken graag kennis met je.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.