31775625 ndsm

Staf/beleidsmedewerk(st)er (36 uur per week)

Functieomschrijving

Beleid voorbereiden

 • Ontwikkelt concrete beleidskaders;

Beleid realiseren

 • Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten;
 • Ontwikkelt en implementeert activiteiten op het onderscheiden beleidsterrein(en);
 • Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden;

Beleidsuitvoering evalueren

 • Evalueert activiteiten op het betreffende beleidsterrein;
 • Signaleert knelpunten ten aanzien van het betreffende beleidsterrein in relatie tot het organisatie- en/of welzijnsbeleid. Neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen;
 • Draagt zorg voor de registratie en verantwoording aangaande onze subsidiegevers;

Informatie overdracht binnen de organisatie

 • Ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering, dit eventueel met inzet van externe partijen;

Informatie overdracht naar andere organisatie

 • Onderhouden van het netwerk met externe partners;
 • Deelname aan relevante overleggen;
 • Voeren van account-overleggen met Gemeente Waalwijk.

 

Functieprofiel:
Voor deze functie zoeken wij een medewerker met lef en durf, die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken, creatief en in staat is goede contacten op te bouwen met organisaties en instellingen. Het is van belang dat je ondernemend bent (een doener!) en stevig in je schoenen staat. Je hebt prima communicatieve vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke) en je werkt planmatig en resultaat gericht. Je bent gericht op samenwerking met organisaties en instellingen. Voorwaarde is dat je enkele jaren ervaring hebt in het produceren van beleidsstukken .

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met jeugd en jongeren;
 • Kennis van het werkveld jeugd en jongeren;
 • Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling; Mondelinge, schriftelijke en didactische uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van activiteit- en projectbeschrijvingen als het ontwikkelen van beleidsnotities en jaarstukken.
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de beleidsterreinen van de organisatie;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van jeugd-en jongerenwerk;
 • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen en ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen;

 

Wat wij bieden:
Wij bieden  een uitdagende en afwisselende functie, een prettige werkomgeving en enthousiaste collega’s. De salariëring en rechtspositie is conform CAO Welzijn & MD, schaal 8-9 (HBO niveau). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De werktijden zijn flexibel. De aanstelling is in beginsel voor een periode van 1 jaar.

 

Uw reactie:

Uw sollicitatie, voorzien van Curriculum Vitae, kunt u vóór 28 oktober 2019 richten aan:

Stichting Jongerencentra Waalwijk, t.a.v. Maartje van den Thillart-van Cleef, Taxandriaweg 13, 5142 PA te Waalwijk

of via email:

vacature@tavenu.nl  

Bedrijfsprofiel

Stichting Jongerencentra Waalwijk is een jongerenwerkorganisatie die zich richt op jeugd en jongeren in de leeftijd van 12 – 24 jaar in Waalwijk en omgeving, met circa 13 medewerkers en circa 125 vrijwilligers uit de doelgroep. De Stichting heeft drie accommodaties (in Waalwijk en Sprang-Capelle), deze zijn bekend onder de naam Jongerencentrum de Tavenu. Het jongerenwerk richt zich op verschillende werk- en leefgebieden. Daarbij staat participatie, talentontwikkeling en het vergroten van zelfstandigheid bij jongeren centraal door middel van het organiseren van activiteiten. De staf/beleidsfunctionaris werkt nauw samen met de directie.