31480545 ndp

Maatschappelijk werker Ondersteuning Schuld Stabilisatie

Functieomschrijving

Voor het team Maatwerk ondersteuning Schuld Stabilisatie (MOSS), is De Schoor op zoek naar een gedreven collega, om samen met collega’s verder te bouwen aan de toekomst van het “MOSS”. Maatwerk OSS is een uniek concept binnen de hulpverlening bij financiële- en schuldenproblematiek. In de basis wordt hier de regie en coördinatie gevoerd over de trajecten en wordt samen met de cliënt een plan opgesteld, met interventies, welke worden gemonitord. Aanvullend is het mogelijk om psychosociale ondersteuning te bieden op onder andere gedrag, vaardigheden en motivatie. Dit kan door de achtergrond van alle collega’s die de oorsprong vindt in het maatschappelijk werk.

Je komt te werken binnen een team van 10 collega’s,die zich primair richten op het stabiliseren van de financiële situatie van cliënten. Het betreft cliënten die via de schulddienstverlener verwezen zijn. Dit vanwege het feit dat er belemmeringen zijn geconstateerd voor een start van een schulddienstverleningstraject (SDV).

De doelen van het Maatwerk OSS zijn:

 • Zo veel mogelijk terugkeer van cliënten naar het SDV traject
 • Wanneer SDV niet mogelijk blijkt is het streven een financieel stabiele situatie
 • Schuldensituatie vanuit 1 gezin 1 plan benaderen door breed te kijken en te verbinden met o.a. (de doelstelling) van de 16 wijkteams (perspectief, participatie)
 • Vergroten en stabiliseren van de (financiële) zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de Almeerders
 • Bevorderen van het welbevinden (gezondheid en welzijn) van de Almeerders
 • Voorkomen van huisuitzettingen

Je bent in staat zelfstandig te werken, binnen een dynamisch en hecht team en anderen te betrekken bij de ondersteuningstrajecten. De werkzaamheden van de Maatwerker OSS zijn:

 • Regie OSS traject door het maken van een Persoonlijk ondersteuningsplan bij start traject
 • Coördinatie van het OSS traject door het uitzetten en monitoren van benodigde interventies om belemmerende voorwaarden voor SDV weg te nemen
 • Psychosociale ondersteuning bij schuldenproblematiek
 • Voorkomen van crisis (voorkomen aanstaande huisuitzetting met vonnis)
 • Coördineren van het multidisciplinair spreekuur
 • Onderhouden van contact met schuldeisers 
 • Vervullen van consultfunctie in de wijk
 • Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en oplossingsgericht gedrag