31236384 ndsm

Coördinator Opdrachtverlening Schuldhulpverlening

Functieomschrijving

De coördinator opdrachtverlening schuldhulpverlening is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Geeft vanuit de afdeling Armoedebestrijding uitvoering aan de opdrachtverlening aan de instellingen die de maatschappelijke dienstverlening uitvoeren op het onderdeel schuldhulpverlening;
 • Is verantwoordelijk voor (de coördinatie van) de inhoudelijke en procesmatige voorbereidingen van prestatiedialogen met de maatschappelijke instellingen;
 • Vervult de rol van voorzitter tijdens de tertiale prestatiedialogen;
 • Vervult voor wat betreft de schuldhulpverlening een verbindende/aansturende rol op de gebieden; beleid, audit en financiën;
 • Verzamelt de managementinformatie en stuurt op basis daarvan tactisch en strategisch op de uitvoering van het dossier;
 • Draagt zorg dat de managementinformatie tijdig aangeleverd wordt;
 • Houdt het overzicht op de wensen (politiek, beleid, cliënten) en de uitvoerbaarheid van de te maken afspraken;
 • Waakt er voor, op tactisch niveau, dat het integrale opdrachtgeverschap met de Stadsdelen en Zorg is ingericht en dat dit zo blijft;
 • Werkt nauw samen met de cijferanalist;
 • Rapporteert/escaleert indien een knelpunt niet kan worden opgelost;
 • Monitort de uitputting van het budget via tertiale realisatiecijfers besprekingen;
 • Draagt zorg voor de P&C-cyclus rond de jaarlijkse subsidieverlening;
 • Vervult de rol van secretaris bij het Opdrachtgeversoverleg en streeft naar integraliteit van opdrachtgeverschap;
 • Initiëert projecten om het schuldhulpproces te verbeteren en/of budgettaire uitgaven te beheersen.

Functie-eisen

 • WO geschoold en afgestudeerd richting bedrijfskunde/bedrijfseconomie
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (sociaal domein) binnen een 100.000+ gemeente
 • Ruime (minimaal 2 tot 5 jaar) ervaring m.b.t. inkoop/subsidie evaluatie gesprekken vanuit de rol van de opdrachtgever
 • Ervaring met de gemeentelijke systemen voor facturatie en subsidiebeheer zoals AFS en SBS
 • Hebt een duidelijke visie over opdrachtgevers schap en relatiemanagement en bij voorkeur op meerdere dossiers in het sociaal domein de rol van opdrachtgever hebben vervuld richting opdrachtnemers
 • Meerdere jaren ervaring in de schuldhulpverlening in Amsterdam.
 • Beschikt minimaal 3 jaar ervaring binnen de schuldhulpverlening in de laatste 5 jaar bij voorkeur binnen de G4.

Bedrijfsprofiel

Wij lopen al meer dan 30 jaar voorop in schuldhulpverlening. Gemeenten, bedrijven, woningcorporaties en welzijnsorganisaties kunnen bij ons terecht. Met PLANgroep kiest u voor een betrokken, innovatieve en bewezen betrouwbare partner in schuldhulpverlening. Wij staan voor kwaliteit, integriteit en flexibiliteit. Met PLANgroep biedt u uw inwoners, werknemers of cliënten met financiële problemen weer toekomstperspectief. Wij helpen direct want PLANgroep kent geen wachtlijsten. Bovendien realiseert u met PLANgroep resultaten boven het landelijk gemiddelde.

Met PLANgroep kiest u voor zekerheid en kwaliteit. PLANgroep is NEN 8048 gecertificeerd en NVVK geaudit. Wij zijn lid van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Onze schuldhulpverleners werken volgens de gedragscode van de NVVK en treden op als intermediair tussen schuldenaren en schuldeisers. Dit betekent dat wij de belangen behartigen van cliënten én voor schuldeisers de beste regeling tot stand te brengen. Als NVVK-lid maken wij gebruik van convenanten met landelijke organisaties zoals het CJIB, diverse energieleveranciers en Zorgverzekeraars Nederland.

PLANgroep is onderdeel van Future Groep. Binnen onze dienstverlening stellen we de mens centraal. We werken met en voor mensen en brengen mens en werk samen. We streven daarbij naar een hoge kwaliteit, met oog voor milieu en maatschappij. Meer over kwaliteit, milieu en maatschappij binnen onze organisatie lees je op www.figroep.nl

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.