30266382 ndsm

Manager Duurzaamheid & Ketenbeheer

Functieomschrijving

De bier- en frisdrankensector staan midden in veel onderwerpen die hoog op de maatschappelijke agenda staan. Verpakkingenmanagement, circulariteit en klimaat zijn een vast onderdeel van de strategie van de bedrijven in beide sectoren. Daarom zoeken wij een betrokken en gemotiveerde Manager Duurzaamheid & Ketenbeheer die de ambities en uitdagingen waarvoor bedrijven staan, koppelt aan de belangen van stakeholders en beleidsmakers. Dit betreft zowel issue management op het terrein van duurzaamheid (denk aan onderwerpen zoals de verpakkingenbelasting en statiegeld) maar ook het proactief vormgeven van de duurzaamheidsagenda met daarbij een focus op Klimaat en Circulariteit. Het is een brede rol die inhoudelijke kennis combineert met belangenbehartiging en communicatie. Bij het vormgeven van de duurzaamheidsagenda staat samenwerking centraal. Samenwerking met experts van de aangesloten bedrijven, maar ook met ketenpartners en andere relevante stakeholders.

De Manager Duurzaamheid & Ketenbeheer leidt zelfstandig diverse werkgroepen met en signaleert relevante ontwikkelingen en issues voor de branche. Vanuit een stevige en realistische visie op duurzaamheid in ketenperspectief, vertaalt hij/zij deze in concrete actieplannen en coördineert de hieruit voortvloeiende werkzaamheden voor de branche. Daarbij weet hij/zij anderen mee te nemen, te inspireren en voor zijn/haar ideeën te winnen, zonder hierbij de flexibiliteit uit het oog te verliezen om ideeën aan te passen aan nieuwe en andere inzichten. Hij/zij is sparring partner voor de leden en de directeuren van Nederlandse Brouwers en FWS. De Manager Duurzaamheid & Ketenbeheer treedt frequent naar buiten op als ambassadeur van de genoemde sectoren.

De belangrijkste taken van de manager Duurzaamheid:

 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen en het zelfstandig initiëren en ontwikkelen van projecten;
 • Het signaleren, bijhouden en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (nationaal en internationaal);
 • In overleg met de leden het ontwikkelen en implementeren van een pro-actieve duurzaamheidvisie en -agenda van de betrokken sectoren;
 • In overleg met de manager communicatie ontwikkelen en uitrollen van een actief communicatiebeleid op het gebied van duurzaamheid (in- en extern);
 • Zelfstandig leiden van werkgroepen op gebied van duurzaamheid, verpakkingen en grondstoffen;
 • Het managen van projecten op het gebied van duurzaamheid, verpakkingen en grondstoffen (te denken valt aan statiegeld, verpakkingenbelasting, begeleiden van onderzoek naar energiebesparing in de branche en het opzetten van een branche brede communicatie agenda voor duurzaamheid);
 • Het managen van projecten op het gebied van logistiek/supply chain (te denken valt bijvoorbeeld aan de coördinatie van implementatie van statiegeld);
 • Het vertegenwoordigen van Nederlandse Brouwers en de FWS in externe overlegstructuren waaronder overleg op bestuurlijk en parlementair niveau, in Nederland en bij onze zusterorganisaties in Brussel;
 • Het onderhouden van contacten met stakeholders, ambtenaren en beleidsmedewerkers binnen de relevante organisaties;

Functie-eisen

SDN is op zoek naar een ambitieuze kandidaat met ervaring op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidscommunicatie of aantoonbare affiniteit. Een uitdagende tweede of derde stap in zijn/haar carrière.

De kandidaat ziet het als uitdaging om dit voor deze sectoren zo belangrijke onderwerp te trekken in een uitdagend politieke omgeving. De kandidaat heeft ervaring met duurzaamheid en daarin aangetoond over de juiste combinatie van inzicht, communicatie, maatschappelijke betrokkenheid en politiek gevoel te beschikken om deze functie op het snijvlak van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te kunnen vervullen. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in onderwerpen op het gebied van circulaire economie en is een doortastend persoon met een relevant netwerk en kennis van de branche en het politieke/duurzaamheidslandschap in Nederland. De kandidaat dient te beschikken over sterk ontwikkelde communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Hij/zij is in staat zelfstandig en succesvol projecten/werkgroepen te leiden en de brancheorganisaties op verschillende niveaus te vertegenwoordigen.

Het profiel:

 • HBO/WO niveau
 • Rond 5 ervaring in een relevante werkomgeving: binnen een brancheorganisatie of op het snijvlak overheid-bedrijfsleven-maatschappelijke organisaties;
 • Is in staat om te gaan met conflicterende agenda’s van stakeholders en heeft inzicht in complexe onderhandelingssituaties;
 • Heeft een heldere visie op onderwerpen zoals MVO, duurzaamheid, verpakkingen, milieu en grondstoffen en vertaalt deze door naar een proactieve milieu agenda;
 • Zelfstandig, ondernemend en proactief;
 • Communicatief sterk;
 • Goede teamspeler
 • Goede beheersing van de moderne talen;
 • Goed organisatievermogen en een doener;
 • Pragmatische instelling;
 • Goede externe representatie naar diverse doelgroepen in bedrijfsleven, overheid en politiek.

Bedrijfsprofiel

Stichting Dranken Nederland (SDN) is de overkoepelende organisatie voor Vereniging Nederlandse Brouwers (www.nederlandsebrouwers.nl) en de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (www.fws.nl). Vanuit SDN behartigt een team van ongeveer 10 professionals de belangen van de leden, waartoe alle  toonaangevende bedrijven uit de bier- en frisdrankenindustrie behoren. Als spin in het web onderhouden wij nauwe contacten met de bedrijven, politiek, diverse overheidsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties over uiteenlopende maatschappelijk relevante onderwerpen.

In de belangenbehartiging richt SDN zich op de maatschappelijke onderwerpen die voor onze leden van belang zijn. Deze liggen op de terreinen Voeding & Gezondheid, Duurzaamheid, Ondernemingsklimaat en Public Affairs & Communicatie.  Als belangrijke sectoren met toonaangevende leden hebben de bij SDN aangesloten verenigingen nadrukkelijk de ambitie om niet alleen te reageren op issues, maar om pro-actief te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen die kansen of bedreigingen op kunnen leveren voor onze leden. Visie-ontwikkeling, implementatie en samenwerking & effectieve communicatie met diverse in- en externe stakeholders bepalen ons succes. De medewerkers van SDN opereren met grote zelfstandigheid en zijn een spin in het web voor de verschillende stakeholders. 

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

SDN is een relatief jonge organisatie met een hecht team professionals. We werken voor toonaangevende nationale en internationale bedrijven en toonaangevende merken in de frisdranken en biersector. Eigen initiatief staat hoog in het vaandel en de lijnen met collega’s en leden zijn kort. In deze functie werk je vaak aan maatschappelijk zeer relevante onderwerpen en kun je daar dan ook je stempel op drukken.

Het spreekt voor zich dat we marktconforme arbeidsvoorwaarden bieden die passen bij de zwaarte van de functie. Het betreft in principe een voltijds functie, maar 32 of 36 uur is bespreekbaar.

 

REAGEREN

Indien u interesse heeft, zien wij uw motivatie incl. CV graag voor 4 oktober 2019 tegemoet via sollicitatie@dranken.org.

 

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Cees-Jan Adema, Directeur Stichting Dranken Nederland en Nederlandse Brouwers of Taco Juriaanse, Directeur Nederlandse Vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen via telefoonnummer 070-3180710.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.