2abe2a94-9206-4d01-8fba-58fd3c2eaf43 jobdigger

AIOS Leren

Functieomschrijving

Wat gaat de aios leren?

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. In het Rijnstate Ziekenhuis wordt de algemene heelkunde in zijn volle breedte uitgeoefend.
Binnen het Rijnstate Ziekenhuis worden veel laparoscopische ingrepen verricht, waaronder de colonresecties, de rectopexieen, de nissen fundiplicatie, en herniacorrecties. Daarnaast is er een groot centrum voor bariatrie waarbij het volledige scala aan bariatische ingrepen wordt verricht. We zijn een regionaal centrum voor pancreaschirurgie. Er zijn meerdere multidisciplinaire besprekingen, waaronder de gastrointestinale oncologie bespreking, de pancreasbespreking, de bariatriebespreking en de bekkenbodembespreking.
Gedurende de differentiatie krijgt U een ruim aanbod van alle GE-pathologie. Daarnaast zijn wij in staat om u de geavanceerde (laparoscopische) operaties te laten beheersen. Iedere AIOS wordt actief begeleid bij wetenschappelijk onderzoek. Gedurende de differentiatie worden uw spreekuren gekoppeld aan de 6 GE-chirurgen van Rijnstate. Er zijn speciale spreekuren voor gastro-intestinale en bariatische chirurgie.
Gastro-intestinale oncologie: De in 2009 opgestarte Gastro-Intestinale Oncologie (GIO)-polikliniek en GIO bespreking zijn in nauwe samenwerking met de MDL ontwikkeld in Arnhem. Jaarlijks worden ongeveer 500 nieuwe patiënten aangemeld en besproken in het wekelijkse GIO overleg (chirurg-oncoloog, radiotherapeut, radioloog, patholoog, medisch-oncoloog). Dit zijn gemiddeld 30 maag-, 40 slokdarm-, 70 pancreas-, 150 rectum- en 200 colontumoren. Nieuwe patiënten worden samen met de gespecialiseerde GIO-verpleegkundige gezien Een groot deel van de colorectale ingrepen wordt laparoscopisch uitgevoerd (incl. low anterior resecties). Resecties voor maligniteiten worden verricht (10-20 per jaar). Pancreas resecties: zie onder. Overige gastro-intestinale chirurgie: jaarlijks worden 10-20 laparoscopische correcties van hernia diafragmatica en anti-GERD fundoplicaties verricht. Operaties vanwege IBD worden allen uitgevoerd. Om de laparoscopische vaardigheden te trainen zijn er meerdere Simendo simulatoren ter beschikking.
Pancreaschirurgie
Het Rijnstate werkt in het regionale verwijscentrum voor pancreaschirurgie (Pancreas Centrum Oost Nederland) samen met het UMCN. Deze operaties worden voor de helft in het Rijnstate uitgevoerd waarbij de mogelijkheid bestaat dat u hieraan deelneemt. Behandeling van acute pancreatitis vindt plaats in samenwerking met de MDL-artsen. U bent nauw betrokken in deze multidisciplinaire behandeling en de eventueel noodzakelijke operaties.
Proctologie
Er zijn specifieke proctologie spreekuren. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 50 perianale fistels geopereerd en bestaat er ruime ervaring met verschillende behandelingsmethoden voor hemmorroïdale klachten w.o. de HAL en PPH procedure.
Bariatrie
Het Rijnstate is landelijk een van de grootste klinieken voor bariatrie. We voeren jaarlijks ±700 bariatrische ingrepen uit. Rondom voor- en nazorgtraject is een intensieve samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) opgezet. Patiënten worden in Rijnstate o.a. begeleid door gespecialiseerde morbide obesitasverpleegkundigen.
Aan het eind van uw opleiding zou U alle basale GE aandoeningen vrijwel zelfstandig kunnen behandelen. U zou bijvoorbeeld zelfstandig laparoscopische colorectale en bariatrische procedures moeten kunnen verrichten.

De samenstelling van de inhoud van de stage wordt in overleg gedaan. De nadruk kan gelegd worden op onderdelen van de GE-chirurgie, daar waar de behoefte van de differentiant bestaat. Een en ander gebeurt in overleg met de opleider. Gedurende de differentiatie zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de refereeravonden GE chirurgie. Gedurende deze avonden zal hij/zij zelf een critical appraised topic verzorgen. De AIOS zal, in samenspraak met een GE chirurg, zorg dragen voor de begeleiding van de jongerejaars gedurende het reguliere onderwijs, wanneer daar een oncologisch onderwerp besproken wordt. Gedurende de differentiatiejaren zal de AIOS een onderwerp wetenschappelijk bewerken wat zal leidden tot een voordracht en/of publicatie.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan . : dr. E.J. Spillenaar Bilgen. Contact via secretariaat Chirurgie: Tel.: (088) 005 6909.

Rijnstate

Rijnstate

Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON) .

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm

Direct naar

  • Medische Vervolgopleidingen
  • TOKIO Optimum Traject
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.