297cbb55-744d-4877-b95c-733e5d3d2072 jobdigger

(Reumatoloog / Longarts Psychiater

Functieomschrijving

heeft kennis van zowel basale als aanvullende diagnostiek op de polikliniek en kan adequaat intercollegiale consulten indiceren een aanvragen (reumatoloog / longarts / psychiater)

heeft kennis van de indicaties voor medicamenteuze dan wel operatieve behandelingen en kan zelfstandig een behandelplan opstellen

heeft kennis van de chirurgische anatomie van de neus en het aangezicht. Kan hierbij landmarks en potentiele risicovolle stappen van een ingreep benoemen

legt op adequate wijze aan de patient de risico's uit van de verschillende vormen van neuschirurgie en bespreekt mogelijke alternatieven

heeft kennis over de nabehandeling

zorgt voor de juiste verslaglegging, o.a. in de vorm van een adequaat OK-verslag en correspondentie met verwijzer en huisarts

is op de hoogte van de stadiering en excisiemarges voor de meest voorkomende huidtumoren;

Is op de hoogte van de belangrijkste en meest voorkomende reconstructietechnieken. De operatieve handelingen voor deze differentiatie zijn opgenomen in de matrix aangezichtschirurgie.

Toetsing

OSATS betreffende een aantal van de in de matrix aangezichtschirurgie en rhinologie genoemde verrichtingen.

KPB's betreffende uit de leerdoelen voortkomende activiteiten, zoals:

  • Bespreken diagnostische bevindingen (poliklinische intake, diagnostiek, behandelvoorstel)

  • Afwegen verschillende behandelmogelijkheden, inclusief bijkomende risico's

  • Postoperatieve visite en instructies aan patienten

  • Participatie in multidisciplinaire besprekingen

  • Postoperatieve visite en instructies aan patienten

  • Participatie in multidisciplinaire besprekingen

  • Verslaglegging en correspondentie

Aan het eind van de stage zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met de aangewezen begeleider (gecertificeerd plastisch aangezichtschirurg).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden en duur van de stage: in overleg

Eisen aan sollicitant: minimaal 4e jaars AIOS KNO-heelkunde bij aanvang

De afdeling KNO-heelkunde in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn maakt als B-opleiding deel uit van de OOR Utrecht.

Contactgegevens opleiders Gelre ziekenhuizen
Afdeling KNO-heelkunde
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Tel:
dhr. .D. Bruintjes
email

Gelre Ziekenhuizen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC , OOR Utrecht UMCU , OOR Oost-Nederland (ON) .

Contact

Gelre Ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
tel.:

Direct naar

  • Medische Vervolgopleidingen
  • TOKIO Optimum Traject
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.