28023072 ndsm

Trajectregisseur (32 upw)

Functieomschrijving

Doel van de functie

Voor ons team Regie zoeken wij een nieuwe enthousiaste collega. 

Je houdt je bezig met alle aanmeldingen van hulpvragers en verwijzers voor de Tussenvoorziening en alle andere aanvullende consultvragen. De aanmeldingen worden gecontroleerd op volledigheid en bindingscheck en er wordt gekeken of de hulpvraag past binnen de mogelijkheden van de Tussenvoorziening.

Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het organiseren van (financiële en overige) randvoorwaarden voor de levering van begeleiding en zorg. Je maakt geheel zelfstandig trajectplannen voor cliënten, ook wanneer het meer complexe gevallen betreft. Gedurende het gehele traject hou je overzicht over het proces en de stappen die daarbij gezet zijn of nog moeten worden gezet. Daarbij houdt de trajectregisseur zich bezig met het ‘wat’ (het traject) en de begeleiders met het ‘hoe’ (de inhoudelijke begeleiding). Je bent in staat om anderen (ook collega’s) aan te spreken op belemmeringen in de voortgang van het begeleidingstraject en zet de neuzen van een ieder die, direct dan wel indirect, betrokken is bij de begeleiding van de cliënt in dezelfde richting.

Kortom, een interessante en uitdagende functie waarbij je betrokken bent bij de cliënt van aanmelding tot het einde van het traject!

Taken en resultaatgebieden

 • Draaien van telefonisch spreekuur;
 • Tijdens de intake onderzoeken van de hulpvraag van de cliënt, nagaan of deze bij de Tussenvoorziening past. Eventueel aanvullende informatie inwinnen bij behandelaars;
 • Bieden van wachtlijst- of overbruggingszorg;
 • Opstellen van een trajectplan;
 • Gedurende de duur van het traject overzicht houden en zo nodig bijsturen;
 • Intern overleggen met begeleiders van de cliënt.   

Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die zich herkent in onderstaande kennis, ervaring en competenties.

Kennis en ervaring

 • Passende HBO opleiding, bijvoorbeeld HBO MWD.
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Ruime, relevante werkervaring met de doelgroep: i.e. sociaal kwetsbaren, dak – en thuislozen, zorgmijders, prostituees en verslaafden.
 • Kennis en inzicht in de OGGZ, psychiatrische ziektebeelden en verslaving, dak – en thuisloosheid, WMO en WLZ.
 • Kennis van procedures en werkwijzen met betrekking tot zorgaanvraag, verwijzing, intake etc.
 • Kennis van de in de sector toegepaste methodieken en registratiesystemen zoals Krachtwerk, presentie en bemoeizorg.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, regelgeving en de sociale kaart van Utrecht.

Competenties

 • Analytische, onderzoekende instelling
 • Pro-actief, toont initiatief
 • Communicatief vaardig: kan goed schakelen tussen niveaus van communicatie
 • Samenwerkingsgericht: kan makkelijk contact maken en draagvlak creëren
 • Kunnen bemiddelen, signaleren en belangen behartigen
 • Flexibele instelling: kunnen schakelen tussen werkzaamheden en zonodig kunnen bijsturen en aanpassen indien dat tot een beter resultaat leidt
 • Respectvol, emphatisch en betrokken
 • Resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een uitdagende functie binnen een maatschappelijk betrokken en informele organisatie.

De functie is in eerste instantie voor een jaar met de intentie tot voortzetting. De functie wordt conform ons functieloongebouw ingeschaald als medior Trajectregisseur in schaal 7 (min. € 2.346 en max. € 3.277 bruto/fulltime) of senior Trajectregisseur in schaal 8 (min. € 2.544 en max. € 3.624 bruto/fulltime) volgens de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van kennis en ervaring.

De Tussenvoorziening biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Loopbaanbudget (1,5% van het bruto salaris) en een Individueel Keuzebudget (circa 18% van het salaris). Het IKB bestaat o.a. uit vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof.

Procedure

Sollicitaties kunnen per mail tot uiterlijk 7 juli 2019, o.v.v. vacaturenummer 2019-21 worden gericht aan sollicitaties@tussenvoorziening.nl,

t.a.v. Renee van der Velde, P&O Adviseur. Alleen sollicitaties die voorzien zijn van een CV en uitgebreide motivatiebrief worden in behandeling genomen.

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Henriette Elbertsen, Unitmanager, via telefoonnummer 030 – 2340819.

Voor uitgebreide informatie over de organisatie zie: www.tussenvoorziening.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Bedrijfsprofiel

Stichting De Tussenvoorziening biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. Onze doelgroep heeft veelal te maken met een complexe en meervoudige problematiek. Het doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Bij de Tussenvoorziening werken ca. 400 betaalde medewerkers en 500 vrijwilligers.

Team Regie houdt zich bezig met het gehele hulpverleningstraject rondom de cliënt: van aanmelding en screening tot het opstellen van een trajectplan en eventuele bijsturing daarvan.