27131796 ndsm

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Functieomschrijving

Het bestuur/de Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg zoekt

EEN

Voorzitter en lid voor de Raad van Toezicht

 

Wat is onze visie op de organisatie?

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg (SKOSS) biedt basisonderwijs van hoogwaardige kwaliteit. Zij bereikt dit o.a. vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit. Hiertoe hanteert iedere school een eigen schoolconcept.

De SKOSS stimuleert ouderparticipatie en bouwt aan professionele leergemeenschappen. Daarnaast is de SKOSS een maatschappelijk betrokken organisatie.

 

 

Wat hebben wij te bieden?

De SKOSS zoekt een voorzitter en een lid binnen het toezichthoudend bestuur.  Het bestuur gaat binnenkort over naar een Raad van Toezicht model. In de RvT hebben vrijwilligers zitting met dienovereenkomstige vergoedingen. Ook scholing van de RvT wordt aangeboden. Als voorzitter of lid kunt u een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

 

 

Wat verwachten wij van U?

Onze bestuursleden bezitten een aantal algemene kenmerken. Zij hebben ervaring met het sturen van beleidsprocessen en onderschrijven de visie en missie van de stichting. Zij hebben inzicht in maatschappelijke en politiek bestuurlijke verhoudingen en zijn bereid zich te verdiepen in wat zich in het primair onderwijs afspeelt.

 

 

Bijzonderheden

Gezien de huidige bezetting en het rooster van aftreden zoeken we per direct een voorzitter met inzicht en ervaring in een toezichthoudende rol en een bestuurslid voor de portefeuille personeel. De voorzitter zal de RvT gaan begeleiden naar een meer toezichthoudende rol.

 

 

Nadere informatie

Een informatiepakket kunt u opvragen bij het secretariaat van de SKOSS: telefonisch via nummer 035 - 62 11 530 of per e-mail secretariaat@skoss.nl.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de heer drs. G. Rolsma, algemeen directeur.

 

Reageren

Uw schriftelijke reactie, t.a.v. de Selectiecommissie SKOSS, ontvangen wij graag voor 6 mei 2019. Dit kan via Postbus  258, 3760 AG Soest of per e-mail.

Gesprekken zullen in principe ’s avonds plaatsvinden.

Bedrijfsprofiel

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg is een organisatie voor primair onderwijs, met ambitie.

 

De organisatie krijgt een Raad van Toezicht met een algemeen directeur voor de dagelijkse leiding.

 

De stichting beheert zes basisscholen met ongeveer 1300 leerlingen en 130 personeelsleden.

 

De scholen werken met verschillende onderwijsconcepten.

***

SKOSS Scholen:

 

De Achtbaan

Sint Carolus

De Driesprong

Ludgerus

De Montessori

De Wegwijzer