0cd19676-1dc4-4e30-9a5d-0701aa8810b5 ndp

Intern begeleider - primair onderwijs

Functieomschrijving

Door het vertrek van een collega zoeken wij per 1 januari 2020 een betrokken en deskundige

INTERN BEGELEIDER

voor de scholen CBS De Lindenborgh in Musselkanaal (2 dag per week) en CBS De Zaaier in Vlagtwedde (1,5 dag per week).

Wij gaan voor groei op De Zaaier!

groei – plezier – vertrouwen - respect

Een enthousiast team, volop in ontwikkeling, zoekt een ib-er die:

-          de rust bewaakt

-          stevig in de schoenen staat

-          goed kan communiceren met ouders en collega’s

-          de spil in het web is van leerlingenzorg

De school maakt deel uit van een MFA in het mooie dorp Vlagtwedde

Samen groeien op De Lindenborgh!

Respect, zorg en aandacht voor elkaar en de wereld staan centraal, gebaseerd op de 3 pijlers:

Pedagogisch klimaat

Leerproces van het kind

Toekomstgericht onderwijs

Onze nieuwe  ib-er bieden we:

-          een stabiele werkplek

-          een hard werkend, gezellig, betrokken en enthousiast team

De school staat in het centrum van Musselkanaal

Meer informatie over deze scholen is te vinden op de betreffende websites:

https://www.cbsdelindenborgh.nl

https://dezaaiervlagtwedde.nl

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met de directeur van de school:

Leendert Kroes (CBS De Lindenborgh)                   06-50873009     directie.lindenborgh@sgperspectief.nl

Anneke Hidding (CBS De Zaaier)                              0599-345677       directie.dezaaier@sgperspectief.nl

Reacties (korte motivatiebrief met je CV) kun je tot uiterlijk 29 oktober 2019 mailen aan Erika van Haren (erika.vanharen@sgperspectief.nl) van personeelszaken.

Functie-inhoud:

Samen met de directeur ben je verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid van de school. Als intern begeleider coördineer je de organisatie en uitvoering van de extra ondersteuning voor de leerlingen. Daarbij ligt het accent op het begeleiden en ondersteunen van de leerkrachten daarbij.

Taakvelden:

·      Beleidsmatige taken: bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het ondersteunend kwaliteits- en onderwijsbeleid (bovenschools én op schoolniveau);

·      Vakspecifieke taken: verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod, het leerlingenvolgsysteem en de leerlingendossiers, draagt bij aan de gezamenlijke professie in het ib-netwerk, verbinder tussen externe zorgaanbieders, ouders en school en coachen van leerkrachten

·      Begeleidende taken: coördinatie groeps- en leerlingenbesprekingen, de jaarplanning en de ondersteuningsactiviteiten in de school.

Overige informatie:

Hoewel het om 2 vacatures gaat, kunnen de werkzaamheden op beide scholen ook gecombineerd worden tot 1 aanstelling. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden van de ib-er in de basis te waarderen als taakdifferentiatie binnen de functie van leerkracht. Voor vakspecialisten of andere bijzondere deskundigheid is de aanstelling in een hogere functie mogelijk.

We nodigen nadrukkelijk ook iedereen uit die er bewust voor kiest om ib-er te worden en daarvoor opgeleid wilt worden om te reageren.

Hoewel we zoeken naar invulling van deze vacatures per 1 januari vragen we je ook te reageren als je op een later moment beschikbaar bent.

Algemene informatie Scholengroep Perspectief:

Scholengroep Perspectief bestaat uit 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde van

12 reguliere basisscholen, een speciale basisschool en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

In totaal verzorgen wij het onderwijs aan ongeveer 2000 leerlingen.

Scholengroep Perspectief maakt zich als professionele organisatie sterk voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit protestants-christelijke overtuiging.

Daarnaast ligt de focus op tevreden en betrokken medewerkers; de zeggenschap over het onderwijs ligt

bij deze vakmensen. Voor meer informatie zie ook: scholengroepperspectief.nl.