017385de-7f1c-4dd7-ace1-e9c27cf756fb jobdigger

Medebehandelaar

Functieomschrijving

Wat gaat de aios leren?

In Franciscus Gasthuis & Vlietland is de zorg voor kwetsbare patiënten een speerpunt van het ziekenhuis. Te denken valt aan kwetsbare ouderen van 70 jaar en ouder, waarbij op een breed terrein klachten worden herkend en behandeld. Ook kunnen veel klachten, zoals verkeerd medicijngebruik, worden voorkomen door kritisch te kijken naar de medicijnen die de patiënt in gebruik heeft. Ouderen die vijf of meer medicijnen tegelijkertijd gebruiken, kunnen doorverwezen worden naar de polikliniek Polyfarmacie, waar een klinisch geriater en ziekenhuisapotheker zich buigen over de medicatie, een advies uitbrengen en bespreken met de patiënt. Tijdens je differentiatie leer je wat de groep kwetsbare patiënten met polyfarmacie kenmerkt en welke rol je daarin als ziekenhuisapotheker kunt hebben. Je kunt denken aan een rol als medebehandelaar op de polikliniek Polyfarmacie, of als medebehandelaar, of spin-in-het-web, bij patiënten die te maken hebben met multimorbiditeit en daardoor bij meerdere specialisten onder behandeling zijn.

Hoe ga ik leren?

Werkzaamheden:
• Je draagt bij aan ontwikkeling van een clinical rule voor detectie van medicatiegerelateerde problemen bij polyfarmaciepatiënten.
• Je screent polyfarmaciepatiënten op de SEH met betrekking tot medicijngebruik.
• Je voert medicatiereviews uit bij polyfarmaciepatiënten.
• Je voert onderzoek uit naar het opzetten van een polikliniek voor niet-geriatrische patiënten met polyfarmacie en multimorbiditeit.
• Je adviseert aan artsen en verpleegkundigen welke interventies er met betrekking tot polyfarmacie uitgevoerd kunnen worden en je beantwoordt vragen m.b.t. farmacotherapie.

Activiteiten:
• Je kunt aanwezig zijn bij de dagoverdracht, de grote visite of het multidisciplinair overleg op de afdeling Geriatrie.
• Je bent aanwezig bij de SEH en spoedpoli, en draait consulten voor de polikliniek Polyfarmacie.
• Je kunt deelnemen aan het onderwijs bij de Geriatrie en Interne Geneeskunde en je draait zelf ook mee in het onderwijsrooster.
• Je organiseert een farmacotherapeutisch overleg in het ziekenhuis voor specialisten ouderengeneeskunde.
• Je houdt je interventies bij en evalueert deze maandelijks.

Show-and-tell

De vakgroep bestaat uit 9 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, een stafapotheker en 8 apothekers al dan niet in opleiding tot specialist (A(N)IOS/ApIOS). De apotheek is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg aan het eigen ziekenhuis (locaties Gasthuis en Vlietland) en het merendeel van de verpleeghuisinstellingen in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. De poliklinische apotheek op locatie Gasthuis is een integraal onderdeel van de apotheek. De vakgroep is een enthousiaste groep apothekers, met een prettige relatie met de andere zorgverleners in het ziekenhuis en in de instellingen. Het optimaliseren van de klinisch farmaceutische dienstverlening en medicatieveiligheid zijn twee belangrijke speerpunten in het beleid.

Downloads

20181128 Differentiatieplan polyfarmacie bij kwetsbare ouderen Franciscus.pdf

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland .

Contact

Franciscus Gasthuis & Vlietland
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
tel.:
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/

Direct naar

  • Medische Vervolgopleidingen
  • TOKIO Optimum Traject
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.